دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٤,٠١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٢٧
لایک
لایک
٣,٤٢٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢١٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

( پلیمر/الکترونیک/زمینه های مربوطه ) : ایجاد اتصالات درختی

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

در مبحث تخصصی رساناها و دی الکتریک ها: مسیرسازی جریان سطحی ( تشکیل مسیر رسانشی روی سطح )

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

مقاوم در برابر انتشار آتش ( نه خود آتش ) fire resistant مقاوم در برابر آتش/حریق

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

استحکام خزشی، مقاومت در برابر مسیر جریان خزشی.

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

صف تشکیل دادن صف گرفتن مثال: please make a line here لطفا همین جا صف بگیرید.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.