منو
Mememaid
ویژه

Mememaid

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٣٢,٠٠٦
رتبه کل
١٢١
رتبه کل
لایک
٣,٢٢٠
لایک
دیس‌لایک
٢٠٣
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٢,٠٠٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٢١
لایک
لایک
٣,٢٢٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩٦

ویژگی اختصاصی، مشخصه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦٥

چکاپ کامل معاینه ی تخصصی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٤

تعرض جنسی ( این عبارت، تنها تجاوز جنسی رو بیان نمیکنه بلکه هر نوع اقدام جنسی بدون رضایت فرد رو شامل میشه )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٠

نابود، منهدم، درهم کوبیده شده، با خاک یکسان شده شکل دیگر wrecked از زبان مخصوص gaming اشاره به بازیکن یا تیمی که مدام به یه حریف می بازه همینطور توص ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٠

تمام جوانب کاری را سنجیدن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.