دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٧٧٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٠٨
لایک
لایک
١,٣٦٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٩٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

We have a lot on at work and we aren't having a holiday this year. سرمون شلوغه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

To remain calm in a trouble, stressful situation

دیدگاه
٤

انجام کاری که چندان بدآن راغب نیستید. ادای انجام کاری را درآوردن ( بدون تمایل قلبی )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

فریب خودن، مورد کلاهبرداری/گدایی/تقلب توسط کسی قرار گرفتن مورد حمایت و مراقبت قرار گرفتن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

ناشیانه

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.