منو
آسا

آسا

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١٢,٣٥٦
لایک
١,٣٣٤
لایک
دیس‌لایک
٤٩٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٨٣
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٣٥٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٨٣
لایک
لایک
١,٣٣٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٩٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٦

it hit me ناگهان، بالاخره، ( چیزی را ) فهمیدم.

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥١

نگفتن یا بیان نکردن عقیده انجام ندادن کاری به دلیل ترس یا به این دلیل که نمیخواهید وضعیت بد بدتر شود.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٩

روبرگرداندن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٧

give someone the creeps ایجاد احساس ترس، اضطراب، عدم آرامش به دیگری به خاطر رفتاری عجیب و غریب

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٣

آسا ٠٩:٢٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣ In the wings آماده و در دسترس بودن خصوصا برای آنکه جای کس دیگری را بگیرد به حالت آماده باش بودن آماده بودن برای انجام کاری یا ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.