برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 باور نمیکنم ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

2 ing فعل what's with you and
مشکلت چیه با انجام دادن اون کار
١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

3 make your decision
تصمیمت رو بگیر
١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

4 صدای موزیک رو زیاد کن ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

5 از دنیا بیخبرم ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

6 آخه چرا؟
١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

7 خیلی گرونه! سرگردنه اس ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

8 بیخیالش نشدم.هنوز با نبودنش کنار نیومدم ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

9 برق رفته ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

10 بیخودی دلت رو خوش نکن ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

11 پول کافی ندارم ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

12 تا سه نشه بازی نشه ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

13 برای امروز کافیه . برای امروز بسه. ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

14 کلی پول درآوردیم ١٣٩٩/٠٤/١١
|

15 انقدر به خودت سخت نگیر ١٣٩٩/٠٤/١١
|

16 رشته کلام از دستم در رفت ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

17 سرم خیلی شلوغه ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

18 سرم خیلی شلوغه ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

19 چقدر نوستالژیک! کلی چیز یادم میاره ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

20 چه ضد حالی .چقدر بد ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

21 من یک دلار کم دارم ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

22 توی حرف آسونه ولی توی عمل نه ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

23 خیلی خیلی سرش شلوغه ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

24 مدام بهت میکفتم .
هی بهت گفتم
١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

25 آهنگ مورد علاقمه ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

26 خانواده برام اولویته ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

27 منو میرسونی؟ ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

28 با اون یارو نگرد ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

29 دستم بنده ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

30 گردن من ننداز ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

31 مزخرف تحویلم نده ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

32 رویه اش چجوریه؟ ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

33 اول باهاش حال نمیکردم ولی الان کم کم دارم بهش علاقه مند میشم ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

34 نظراتمون یکیه ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

35 اومدی مسخره کنی خودت مسخره شدی ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

36 تابلو
His camra was a dead giveaway he is a tourist
از دوربینش تابلوئه که اون یه توریسته
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

37 ما هم مثل شما هستیم
join the club = welcome to the club
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

38 پاچه خوار نباش ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

39 یک سنت هم ندارم ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

40 قصد فضولی ندارم اما ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

41 فضولی نکن ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

42 کجا میری به این زودی؟ ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

43 من برم سر کار ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

44 پایه ای؟

?are you up for a movie
پایه یه فیلم هستی؟
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

45 قضیه رو نکش وسط.

Don't bring it up at dinner
سرشام قضیه رو وسط نکش
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

46 چطور شد که؟ چی شد که؟ ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

47 نمیتونم جلوی خندمو بگیرم ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

48 اون یه آشغاله ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

49 او یه منحرفه ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

50 یارو بیشعوره ١٣٩٩/٠٤/٠١
|