دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦,٩٢٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٥٠
لایک
لایک
٢,٧٤٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٥٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٢

کپسو فاصلهای که در دو ساعت پیموده میشود واحد اندازه گیری در زمان بابل باستان

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٦

ایزد اشارو ، که همچون نامش، راهنمای خدایان سرنوشت است، اوست که به راستی همه ی خدایان زیر نگین اویند، و اینچنین است که خدایانِ دیگر را چون او توانای ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥

ایزد ادو که تمامی آسمان را می پوشاند، "باشد که نیکوکاری او تمام زمین را درنوردد، باشد که او همچون مومّو، ابرها را پراکنده سازد، باشد که در زیر، آذو ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٣

ایزد گیبیل ، که پیکانها را تیز میکند، "که در پیکار با تیامت، جنگافزارهای نیک میسازد، که خرد بسیار دارد و او را روشنبینی فراوان است، که اندیشهای بز ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٣

ایزد اسیزکور که می باید "بر بالای نیایشگاه بنشیند تا ایزدان برایش هدایا آورند. تا کارها با دست او تعیین شوند، هیچ چیز زیبا آفریده نمیشود مگر به دست ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.