منو
آرسام آرامیس

آرسام آرامیس

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٢٦,٧٣٦
لایک
٢,٧٢٤
لایک
دیس‌لایک
٢٥٢
دیس‌لایک
رتبه کل
١٢٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦,٧٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٢٨
لایک
لایک
٢,٧٢٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٥٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨١

در پارسی باستان: هو =خوب هومَت: پندار خوب هوخت: گفتار خوب هورشت: کردار خوب هومن: مرد خوب هوتن: تن خوب هویدا: خوب پیدا هوده: بازده خوب ( بیهوده: بی سو ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٩

( Korsh ) در زبان لری به شکل کلمه کُر شا به معنای فرزند شاه می باشد.

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٧

در پارسی باستان: هو =خوب هومَت: پندار خوب هوخت: گفتار خوب هورشت: کردار خوب هومن: مرد خوب هوتن: تن خوب هویدا: خوب پیدا هوده: بازده خوب ( بیهوده: بی سو ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٤

تیشتَر درمنابع زرتشتی ایزد و ستاره باران است. او را همچون اهورامزدا صاحب قدرت دانسته اند. تیشتر هرسال پس از چیرگی بر ( اَپَوش ) دیو خشکسالی مخزن بارا ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٥

روز�اَلَست، زمانی است که خداوند پیمانی از انسان برای گواهی دادن بر یگانگیش گرفته است.

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.