منو
آرزو حیدری

آرزو حیدری

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٨٢٠
لایک
١٨٢
لایک
دیس‌لایک
٢٩
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٥٢٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٨٢٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٥٢٧
لایک
لایک
١٨٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

متناسب با

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
١١

خط خطی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

گزارش کار

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

هِل

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٩

hedonic adaptation در روانشناسی به معنای سازگاری لذت جویانه است

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.