برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کبری ذوله

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قهرمان قدر ناشناخته ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

2 تمام تلاش ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

3 خلاصه آنکه، در یک کلام ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

4 اسم در کردن ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

5 امکان، گزینه‌ی ممکن ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

6 بالاتنه ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

7 به صلاح دید خود
هر طور که مصلحت میداند
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

8 رژیم آب میوه، رژیم آب میوه و سبزیجات ١٣٩٨/٠٤/١٤
|

9 سبد سهام ١٣٩٨/٠٤/١١
|

10 ورد، ذکر ١٣٩٨/٠٤/١١
|

11 (در مورد کار و دستمزد) نان و آب دار ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

12 بازاریابی تلفنی، تماس بازاریابی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

13 بهداشتیار ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

14 فقط یک بار، یک بار برای همیشه ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

15 ساق گرمکن، گرمکن ساق ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

16 پیشگیرانه، آینده‌نگرانه، آینده‌بینانه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

17 خاطره‌نویسی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

18 با زور و بلا، به زور و زحمت ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

19 ظرفیت‌سازی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

20 ۱. بیرون بر
۲. نکته‌ی مهم، لُب مطلب
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

21 در ملاء عام، در انظار عمومی، در چشم مردم ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

22 شانه خالی کردن ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

23 دلاوری کردن، کار سخت و بزرگی انجام دادن ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

24 اسیر و زمینگیر ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

25 راهنمای گردشگری، راهنمای تور ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

26 بارفیکس زدن ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

27 دل‌آزار ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 friction
• Oil prevents friction from wearing down engine parts too quickly.
• روغن مانع ساییدگی و فرسودگی سریع قطعات موتور میشود.
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|