منو
آرمین محمدنژاد

آرمین محمدنژاد

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٤,٢٦٨
لایک
٤٤٥
لایک
دیس‌لایک
٩١
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٤٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٢٦٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٤٥
لایک
لایک
٤٤٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠١

[کوردی] به معنی جان

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٤

[کوردی] به معنی مادر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٢

[کوردی] به معنی سلام

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥

[کوردی] به معنی شکایت

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٩

[کوردی] به معنی پدر

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.