برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

🙃ANZM😝

شازده کوچولو: از کجا بفهمم وابستش شدم..!؟
روباه: تا وقتی هست نمیفهمی :)🥀

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چشم پزشک👀
Eye specialist 👩‍⚕️👨‍⚕️
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

2 usually people with more sense of humor take a more serious look at life .😇❄ ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

3 خبره بودن/با تجربه بودن/تجربه داشتن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

4 شهادت نامه به نظرم بهتر از گواهی نامه هست /سند رسمی ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

5 خدمات ضروری🚑 ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

6 سرگرم کننده:) ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

7 ی چیزی ک خعلی جالب و هیجان آور باشه ک طرف بهش جذب بشه/ خیره کنند ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

8 جالبه ک fine هم به معنای خوب بودن تو سلام احوال پرسی هس هم توی بعضی جاها جریمه:)🙃🍃 ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

9 فهرست کردن
١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

10 کآر گروهی ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

11 گسترش یافتن ،انتقال یافتن ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

12 تقریبا سرد🥶 ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

13 quiet#talkative
ب معنی کسی ک آرام است🙂
١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 impress
• Don't ever change just to impress and please someone. Change because it makes you a better person and it leads you to a better future.
• هیچوقت به خاطر تحت تاثیر قرار دادن و راضی کردن یه نفر تغییر نکنید .تغییر کنید به این دلیل که شما فرد بهتری شوید و به آینده ای بهتر هدایت بشید
١٣٩٩/٠٥/١٦
|