دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٩٣٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٦٣
لایک
لایک
١,٠١٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
١

مرخصی گرفتن

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
١

تحقیق و بررسی کردن, ارزیابی کردن

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

دعوای فامیلی, اختلاف خانوادگی

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

چاپلوسی کردن, پاچه خواری کردن

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٠

از بیخ تا بیخ ( سر کسی را بریدن )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.