سمیعی

سمیعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgo ahead٢٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢شروع کردن به انجام کاریگزارش
5 | 1
have a word٢٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢با کسی صحبت کردنگزارش
5 | 0
veraciously٢٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٢با اشتیاق فراوانگزارش
0 | 0
come into one٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٢مفید و موثر واقع شدنگزارش
2 | 0
engender٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٧/١١engender trust: جلب کردن اعتمادگزارش
7 | 0
undisputed١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٦مورد توافق همهگزارش
5 | 0
erode١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٦دچار فرسایش شدنگزارش
7 | 0
overladen١٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٦بیش از ظرفیت مجاز پرشدهگزارش
9 | 0
replenish٠١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٦شارژ مجددگزارش
2 | 0
better late than never١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٤از هیچ کاری نکردن که بهتره!گزارش
7 | 1
acoustic٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٤غیر الکترونیکی یا الکترومکانیکی ( در مورد وسایل موسیقی و سازها به کار می رود. مثل گیتاری که با انگشتان نواخته می شود )گزارش
14 | 0
brown goods٠٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/١١وسایل برقی کوچکگزارش
0 | 0
stack up١٦:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤در یک ردیف قرار دادن یا قرار گرفتنگزارش
7 | 0
fiddle about١٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤وقت خود را بیهوده هدر دادنگزارش
2 | 0
fiddle around١٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤وقت خود را بیهوده هدر دادنگزارش
9 | 0
quote١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨برآورد هزینه ها ( عمدتا جهت ساخت و ساز و تعمیرات ساختمان )گزارش
23 | 1
be unpopular with١٧:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦مورد استقبال قرار نگرفتنگزارش
0 | 0
subtle١٥:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦زیرکانهگزارش
18 | 0
oriented١٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤منطبق بر , . . . محور ( مثلا صادرات محور )گزارش
16 | 0
be in awe of somebody١٤:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣تحسین کردن و احترام گذاشتن به کسی ( به خاطر حساب بردن از او )گزارش
0 | 0
high fidelity١٤:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣با کیفیت بالاگزارش
14 | 0
prescribed١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣تعیین شده, مشخص شدهگزارش
7 | 1
take into account٢٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٩در نظر گرفتن, مد نظر قرار دادنگزارش
9 | 0
withdrawal٠٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٨حذف کردن یا پایان دادن ( مثلا تحریم ها, امتیازات و یا کمک ها ) withdrawal of government aidگزارش
14 | 0
sanitation١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٧دفع مواد زائد و آلودهگزارش
2 | 1
draw a blank١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٧بی نتیجه ماندن, نتیجه نداشتن, به جواب نرسیدنگزارش
5 | 0
cut off١٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٧از دسترس خارج بودن, سخت بودن امکان دسترسیگزارش
7 | 0
ingenuity٢٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/١١خلاقیت گزارش
14 | 0
flock٢٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/١١هجوم بردن, سرازیر شدنگزارش
16 | 0
churn١٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/١١دل آشوب بودنگزارش
7 | 2
trampolining١٦:١١ - ١٤٠٠/٠٤/١١ورزشِ بالا و پایین پریدن روی یک تشک مخصوصگزارش
2 | 0
retractable١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١دارای قابلیت جمع شدن به سمت داخل ( مثل دسته ی چاقوی ضامن دار, پنجه ی گربه و یا سقف ورزشگاه ها و. . . )گزارش
32 | 0
lodge١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/١١در جای امن قرار دادنگزارش
2 | 0
makes sense١١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩قابل فهمگزارش
7 | 0
phishing١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩کلاهبرداری اینترنتی از طریق دزدیدن اطلاعات شخصی افرادگزارش
16 | 1
flame١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩ارسال کردن یک پیام به فرمی که بی ادبانه باشد یا نشان دهنده ی عصبانیت فرد باشد ( مثلا: ???!!!!HOW ARE YOU )گزارش
16 | 0
interim period١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١دوره ی موقت و گذراگزارش
0 | 0
perception٠٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١نگرش, دیدگاهگزارش
16 | 0
endure٠٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢١پا بر جا بودنگزارش
9 | 0
blot٢٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٢ساختمان یا بنای زشتی که منظره ی یک منطقه را خراب می کندگزارش
16 | 0
self seeking٢٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠کسی که فقط به دنبال منافع شخصی خود باشد, منفعت طلب, سود جوگزارش
2 | 0
concrete things١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٥هر چیز ملموس, هر چیز یا وسیله ای که قابل دیدن, لمس کردن, چشیدن, بو کردن و یا شنیدن باشد. کلمه ی مقابل آن Abstract می باشد که به معنی چیزهای غیرملموس ... گزارش
2 | 0
sustainability٢٢:٤٦ - ١٣٩٩/١١/٢٦فاقد اثر مخرب بر محیط زیستگزارش
53 | 0
nestle٢٢:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٢٥احاطه شدن توسط چیزی, محصور شدنگزارش
0 | 0
it figures٢٣:١٣ - ١٣٩٩/١١/١٦تعجبی نداره! , میدونستم!گزارش
14 | 0
grow out of something٢٣:٠٥ - ١٣٩٩/١١/١٦1. کوچک شدن ( بودن ) لباس ها به خاطر رشد کردن و افزایش سن 2. ترک کردن یک عادت با گذشت زمان و افزایش سن 3. نتیجه ی چیزی بودن, ناشی شدن ازگزارش
25 | 0
let yourself go٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/١١/١٦1. راحت بودن, استراحت کردن 2. به خود نرسیدن, برای خود وقت نگذاشتن, کم توجهی به خودگزارش
18 | 0
peace١٦:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٩may they rest in peace: روحشان قرین رحمت باد, خدا رحمتشان کند, خدا بیامرزدشونگزارش
18 | 1
bless١٦:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٩may their memory be a blessing یاد و خاطره آن ها گرامی باد ( در مورد اموات و درگذشتگان )گزارش
18 | 1
may their memory be a blessing١٦:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٢٩یادشان گرامی باد ( در مورد اموات و درگذشتگان )گزارش
0 | 0