منو
سمیعی

سمیعی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٩,١١٢
لایک
٩٣١
لایک
دیس‌لایک
١٠٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٨١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,١١٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٨١
لایک
لایک
٩٣١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧٣

اموختن, فرا گرفتن ( یک مهارت )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٦

تعمیم دادن ( نتیجه ی یک عمل یا آزمایش به سایر موارد مشابه )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٩

فاقد اثر مخرب بر محیط زیست

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٧

متن یا نوشته ی پیش نویس

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

قفلی زدن روی یک چیز خاص

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.