دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٢٣٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٦٤
لایک
لایک
١,٠٤٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٢

مرخصی گرفتن

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
١

تحقیق و بررسی کردن, ارزیابی کردن

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٠

دعوای فامیلی, اختلاف خانوادگی

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٠

چاپلوسی کردن, پاچه خواری کردن

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٠

از بیخ تا بیخ ( سر کسی را بریدن )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.