برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرقاسم قندی

همیشه سعی کن کسی باشی که خودت می خوای نه کسی که دیگران می خوان

Gmail: parvizd24@gmail.com

کسی سوالی داشت من در خدمتش هستم. با تشکر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نام یک رپر معروف که پدر رپ جهان به حساب می یاد البته اول امینم و بعد توپاک، توپاک فرد دوم رپ جهان است و سیاه پوست است و فوت کرده و امینم تنها رپر سف ... ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

2 تست ریاضی. امتحان ریاضی. آزمون ریاضی ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

3 من برگشتم ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

4 اسکی رفتن ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

5 من از دیدنت خوشحال شدم ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

6 دست از تلاش برندار. ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

7 میلیون ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

8 دوربین ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

9 مشغول بودن ، مشغول کاری بودن ، کار داشتن. ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

10 نام یک خواننده معروف آمریکایی که آن را کشتند ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

11 همه ی آنها، everyone, each one ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

12 من نمی ترسم ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

13 معنی ها زیادی دارد مثل : نوجوانی که تازه بر پشت لبش سیبیل جوانه زده است یا دعوت به مهمانی ،شکار کردن،صید کردن، ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

14 بازیگر جوکر که نقش جوکر بر اعهده او بود جایزه اسکار سال ۲۰۲۰ را گرفت و به خانه برد. ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

15 محمول، محکوم به، مجموعه ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

16 نام یک فوتبالیست مشهور که در تیم بارسلونا شرکت می کنه. ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

17 پوست مار، پوست دله زخم، در لجن گیر افتادن. ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

18 براتون خوشحالم ، برای تو خوشحالم ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

19 فهمیدن درک کردن ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

20 اتفاق بد ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

21 نام یک خواننده معروف که در جشنواره گرمی پنج تا 🏆 گرفته و آهنگش بهترین آهنگ سال ۲۰۲۰ شده، و بهترین آلبوم سال به نام او شد او تازه معروف شده یک دختر ۱ ... ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

22 ریاضی ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

23 مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر و متواضع دیدم. (سفرنامه ٔ ناصرخسرو ص 130). و رجوع به تواضع شود. || خلیق و خوش خلق. || نوازنده و مهربانی کننده. (ناظ ... ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

24 مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر و متواضع دیدم. (سفرنامه ٔ ناصرخسرو ص 130). و رجوع به تواضع شود. || خلیق و خوش خلق. || نوازنده و مهربانی کننده. (ناظ ... ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

25 چقد-چه مدت ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

26 پلنگ ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

27 مدرسه ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

28 طبق- سطح- کلاس ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

29 shhh!, kindly be silent
لطفا ساکت باش- حرف نزن-
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

30 من به کمک شما نیاز دارم
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

31 اون خیلی خوش مزه بود . ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

32 نظر- عقیده -نتیجه-How can I provide feedback without making someone angry ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

33 فروتنی کننده ونرم گردنی و زاری نماینده. (آنندراج ) (از ). فروتنی کننده و نرمی کننده و خواری نماینده. فرمان بردار و با خوع و احترام کننده و باادب و م ... ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

34 هزار سال پیش ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

35 ، تالار سخنرانی، بازیگر خانه ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

36 هزار سال پیش ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

37 من گفتمش ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

38 بیماری کرونا ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

39 اتفاق، تصادف ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

40 سوار مترو شدن ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

41 مراقب باش ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

42 نقشه (به ویژه نقشه ی دریا نوردی یا هوانوردی ـ نقشه ی جغرافی می شود: map)، نقشه ی جغرافیایی زمینه خالی که روی آن اطلاعاتی را نگاشته یا ترسیم کرده اند، ... ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

43 چی شده ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

44 فرار کردن ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

45 وای خدای من ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

46 بخش درونی هر چیز) درونه، درون گاه، مرکز، میانگاه، وسط، (سیب و گلابی و غیره) هسته (به هسته های بزرگتر می گویند: pit یا stone)، دانه، تخم میوه، (مهمتری ... ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

47 بزن بزیم ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

48 بخش درونی هر چیز) درونه، درون گاه، مرکز، میانگاه، وسط، (سیب و گلابی و غیره) هسته (به هسته های بزرگتر می گویند: pit یا stone)، دانه، تخم میوه، (مهمتری ... ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

49 وقت زیاد ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

50 فروشگاه بزرگ مثل فروشکاه رفاه خودمون،
A department store is a very large store that sells many different things.
١٣٩٩/٠٦/١٤
|