امیرقاسم قندی

امیرقاسم قندی همیشه سعی کن کسی باشی که خودت می خوای نه کسی که دیگران می خوان

Gmail: parvizd24@gmail. com

کسی سوالی داشت من در خدمتش هستم. با تشکر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtopak١٤:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦نام یک رپر معروف که پدر رپ جهان به حساب می یاد البته اول امینم و بعد توپاک، توپاک فرد دوم رپ جهان است و سیاه پوست است و فوت کرده و امینم تنها رپر سفی ... گزارش
12 | 1
math test١٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦تست ریاضی. امتحان ریاضی. آزمون ریاضیگزارش
23 | 0
i'm back١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦من برگشتمگزارش
83 | 2
skiing٢٠:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥اسکی رفتنگزارش
9 | 1
i happy to see you٢٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٦من از دیدنت خوشحال شدمگزارش
18 | 0
never give up٢٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٦دست از تلاش برندار.گزارش
28 | 1
busy١٦:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٦مشغول بودن ، مشغول کاری بودن ، کار داشتن.گزارش
18 | 1
mikel jackson١٦:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٦نام یک خواننده معروف آمریکایی که آن را کشتندگزارش
16 | 0
all of them١٦:٥٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٦همه ی آنها، everyone, each oneگزارش
51 | 2
i'm not a fraid١٦:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٦من نمی ترسمگزارش
12 | 0
ادب١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٦معنی ها زیادی دارد مثل : نوجوانی که تازه بر پشت لبش سیبیل جوانه زده است یا دعوت به مهمانی ، شکار کردن، صید کردن،گزارش
16 | 0
joker١٦:٤٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٦بازیگر جوکر که نقش جوکر بر اعهده او بود جایزه اسکار سال ۲۰۲۰ را گرفت و به خانه برد.گزارش
28 | 6
مسند١٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٦محمول، محکوم به، مجموعهگزارش
12 | 0
mesi١٦:٢٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٦نام یک فوتبالیست مشهور که در تیم بارسلونا شرکت می کنه.گزارش
16 | 1
slough١٥:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٦پوست مار، پوست دله زخم، در لجن گیر افتادن.گزارش
12 | 0
i'm happy for you١٥:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٦براتون خوشحالم ، برای تو خوشحالمگزارش
14 | 0
understand١٥:٣٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٦فهمیدن درک کردنگزارش
21 | 1
fucks happen٢٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٥اتفاق بدگزارش
21 | 0
billy eilish٢١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٥نام یک خواننده معروف که در جشنواره گرمی پنج تا 🏆 گرفته و آهنگش بهترین آهنگ سال ۲۰۲۰ شده، و بهترین آلبوم سال به نام او شد او تازه معروف شده یک دختر ۱ ... گزارش
30 | 0
متواضع١٩:٠٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٥مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر و متواضع دیدم. ( سفرنامه ٔ ناصرخسرو ص 130 ) . و رجوع به تواضع شود. || خلیق و خوش خلق. || نوازنده و مهربانی کننده. ( ... گزارش
23 | 1
how long١٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٥چقد - چه مدتگزارش
30 | 1
grade١٤:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٥طبق - سطح - کلاسگزارش
21 | 1
please be quiet١١:٣١ - ١٣٩٩/٠٦/١٥shhh!, kindly be silent لطفا ساکت باش - حرف نزن - گزارش
21 | 0
thousand ago١١:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٥هزار سال پیشگزارش
12 | 0
i need your help١١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٥من به کمک شما نیاز دارم گزارش
18 | 0
it was very delicious١١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٥اون خیلی خوش مزه بود .گزارش
12 | 0
feedback١١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٥نظر - عقیده - نتیجه - How can I provide feedback without making someone angryگزارش
21 | 1
coronavirus١١:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٥بیماری کروناگزارش
23 | 1
متواضع١١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٥فروتنی کننده ونرم گردنی و زاری نماینده. ( آنندراج ) ( از ) . فروتنی کننده و نرمی کننده و خواری نماینده. فرمان بردار و با خوع و احترام کننده و باادب و ... گزارش
30 | 1
theater١١:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٥، تالار سخنرانی، بازیگر خانهگزارش
21 | 1
i say it١١:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٥من گفتمشگزارش
12 | 0
accident١١:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٥اتفاق، تصادفگزارش
18 | 1
becurful٠٩:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٥مراقب باشگزارش
14 | 0
chart٠٩:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٥نقشه ( به ویژه نقشه ی دریا نوردی یا هوانوردی ـ نقشه ی جغرافی می شود: map ) ، نقشه ی جغرافیایی زمینه خالی که روی آن اطلاعاتی را نگاشته یا ترسیم کرده ا ... گزارش
30 | 0
what's happened٠٩:٠٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٥چی شدهگزارش
16 | 1
oh my god٢٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/١٤وای خدای منگزارش
122 | 2
let go٢٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٤بزن بزیمگزارش
30 | 7
core٢٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٤بخش درونی هر چیز ) درونه، درون گاه، مرکز، میانگاه، وسط، ( سیب و گلابی و غیره ) هسته ( به هسته های بزرگتر می گویند: pit یا stone ) ، دانه، تخم میوه، ( ... گزارش
28 | 4
longtime٢٢:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٤وقت زیادگزارش
18 | 1
department store٢١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٤فروشگاه بزرگ مثل فروشکاه رفاه خودمون، A department store is a very large store that sells many different things.گزارش
25 | 1
information٢١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٤اطلاعات، means : if you have information about something , you know about itگزارش
30 | 1
available balance٢١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٤surplus money in an account which can be withdrawn in cashگزارش
21 | 0
available٢١:٣١ - ١٣٩٩/٠٦/١٤Means : when something is available, you can buy , get or use it.گزارش
41 | 1
opera١٨:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٤آهنگ اپرا means : all the actorsing the words to musicگزارش
44 | 1
liberty١٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٤Means : freedomگزارش
46 | 1
statue١٨:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٤مجسمه ، a statue is a figure of a person or animal made of stone or metalگزارش
46 | 1
oh shit١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٤او لعنتیگزارش
51 | 1
exciting place١١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٤جای دلچسب ، جای شگفت انگیزگزارش
14 | 0
jazz١١:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٤Jazz means: is a kind of musicگزارش
28 | 2
what happened in the end١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٤چه اتفاقی افتاد در اخرگزارش
12 | 0