برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرمحمد خواجویی نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 A person know's a lot of things ١٣٩٨/٠٦/١٦
|