برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرمهدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حوصله سر بر ١٣٩٩/٠٢/١١
|

2 - لیست امکانات، آپشن ها یا گزینه ها ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

3 مرد نابالغ ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

4 (عامیانه) خرید مواد مخدر ١٣٩٨/٠١/١٩
|

5 (انگلیسی بریتانیایی)
1. کسی که قمار میکنه، شرط بندی میکنه یا یه سرمایه گذاری پر ریسک انجام میده
2. مشتری سرویس های خاص (مثل میخونه یا روسپی گری)
١٣٩٨/٠١/١٩
|

6 بسیار متکبر و مغرور ١٣٩٨/٠١/١٦
|

7 دارای توانایی یا پتانسیل تولید مثل

Sodomy is not a procreative sexual act
١٣٩٨/٠١/١٦
|

8 زدن موهای زائد بدن (برای مردان) ١٣٩٨/٠١/١٥
|

9 تبدیل به کالا/محصول کردن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

10 هرز شده (پیچ و مهره) ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

11 اضافه کاری، انجام کاری که نیازی به انجام آن نیست ١٣٩٧/١٠/١٢
|

12 تاشو، تاشونده، رول شونده، دارای قابلیت لوله شدن

Rollable TV: تلویزیون تاشو
١٣٩٧/١٠/١١
|

13 یه شخص معمولی

نه خیلی باهوش و نه خیلی خنگ
١٣٩٧/١٠/٠٦
|

14 چرا؟! (با عصبانیت یا تعجب) ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

15 در زمینه ای برتری داشتن ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

16 از کسی یا چیزی تعریف کردن


عامیانه: زمانی که از کسی خوشت نمیاد ولی انقدر کارش درسته که مجبوری ازش تعریف کنی.
١٣٩٧/١٠/٠٢
|

17 برند بنام ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

18 حاشیه بسه، یه راس بریم سره اصل مطلب!

Without further ado, let's get started!
١٣٩٧/١٠/٠٢
|

19 هر چیزی که مانند گردباد خیلی سریع و غیر قابل پیش بینی اتفاق بیفتد...

صحنه های سریع و خشن فیلم های سینمایی: whirlwind action

عشق غیر منت ...
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

20 موضوع یا مشکلی را به صورت سطحی بررسی کردن

مثال 1: شمه ای از زندگی مولانا

مثال 2: چکیده ای از تاریخ اسلام

مثال 3: در این مقاله تن ...
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

21 اصطلاحات روز،
اصطلاحات مد،
اصطلاحات رایج،
الفاظ باب روز یک صنعت،

واژه هایی که به نظر مهم به نظر می رسند ولی در اصل معنی خاصی نداشته و ...
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

22 بدون از دست دادن اطلاعات
بدون از دست دادن کیفیت


(در علم کامپیوتر هنگام فشرده سازی اطلاعات استفاده می شود)
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

23 خشن ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

24 صفت: طوری طراحی شده که از آسیب زدن کودکان به خودشان یا وارد کردن خسارات جلوگیری کند

فعل: از دسترس کودکان خارج کردن
١٣٩٧/٠٩/١٣
|

25 آیکون سایت ١٣٩٧/٠٩/١١
|

26 عاملی که موجب به هم خوردن معامله می شود،
چیزی که شما را از خرید منصرف می کند،
موضوعی که رسیدن به توافق را به هم میزند
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

27 شفاف سازی،
بررسی
١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

28 با توجه به اینکه،
از آنجا که،
چون که،
نظر به اینکه،
با توجه به این واقعیت که
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

29 رضایت بخش،
قابل قبول،
میان رده
١٣٩٧/٠٨/١٦
|

30 با دانش و آگاهی کامل ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

31 از شانس بد،
از بخت بد،
باعث تاسف است که...،
نا امید کننده است که...
١٣٩٧/٠٨/١٦
|

32 هال و پذیرایی، اتاق هال ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

33 تامین دوز ناکافی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

34 از مزیت دو چیز مختلف بهرمند شدن ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

35 "جلب توجه"
لباس یا چیز های دیگری که شخصی استفاده می کند تا "نظر دیگران را به خود جلب کند".
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

36 نقطه مطلوب ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

37 مشابها ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

38 فضای پیشخوان، فضای میز آشپزخانه ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

39 دم کردن ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

40 میزان آسیاب ١٣٩٧/٠٨/١٠
|