دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٧٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٠٣
لایک
لایک
٨٠١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

حوصله سر بر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

- لیست امکانات، آپشن ها یا گزینه ها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥

مرد نابالغ

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
-٢٢

( عامیانه ) خرید مواد مخدر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٠

( انگلیسی بریتانیایی ) 1. کسی که قمار میکنه، شرط بندی میکنه یا یه سرمایه گذاری پر ریسک انجام میده 2. مشتری سرویس های خاص ( مثل میخونه یا روسپی گری )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.