منو
امیرمهدی

امیرمهدی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٧,٤٢٦
لایک
٧٦٩
لایک
دیس‌لایک
١٣٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٤٦٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٤٢٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤٦١
لایک
لایک
٧٦٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٢٥

رضایت بخش، قابل قبول، میان رده

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٠

با توجه به اینکه، از آنجا که، چون که، نظر به اینکه، با توجه به این واقعیت که

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٦

"جلب توجه" لباس یا چیز های دیگری که شخصی استفاده می کند تا "نظر دیگران را به خود جلب کند".

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٥

نقطه مطلوب

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤١

اضافه کاری، انجام کاری که نیازی به انجام آن نیست

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.