برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

amir

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ile_bozorg_papi_lorکامل ترین کانال حاضر در مورد طوایف ایل بزرگ پاپی ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

2 �طایفه بزرگ هداوند(حدآو ون) ایلی پاپی تبار�

حدآو منطقه ای که در جنوب مازو که بارگاه بابالنگ(نیای یکی دیگر از طوایف پاپی تبار)نیز در آن واقع شد ...
١٣٩٩/٠٩/١٨
|

3 سلام خدمت همه این دیگه آخرین پیامیه که من درمورد میزارم چون برخیا خود رو جای یاقوند جای میزنن و از خود سخنانی میگن آقای یعقوبی به راحتی میشه یه اسم ن ... ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

4 در جواب دریکوند ها
اولا من مدهنی نیستم ولی نمیزارم هرکسی یه چیزی بگه
در جواب دریکوند اولی: دوست عزیز من کتاب ایل پاپی رو دارم اون مطالبی که شم ...
١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

5 بزرگترین ایل لر کوچک
١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

6 کسی که خودتو دریکوند معرفی کردی بهتره حرف های دهنتو بفهمی بعد بگیشون اولا مدهنی اصل پاپیه(از نوادگان پاپی رجب خان پسر پاپی محمد و نواده دهم پاپااینار ... ١٣٩٩/٠٧/١٩
|