منو
سلطانی

سلطانی

عضو از ١٠ ماه پیش
امتیاز کل
٥٥٨
لایک
٥٨
لایک
دیس‌لایک
١٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٣,٦٢٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٥٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣,٦٢٧
لایک
لایک
٥٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٨

سواد تحلیل رفته در طول زمان، سواد نم کشیده در اصطلاح

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٤

نقل محافل

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٤

آغشته کردن، کاملا با چیزی پوشاندن

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٣

نمایشگاه غرور جایی که اخلاقیات و باورها جایی ندارند و پول و مدروز حرف اول را میزند

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٣

تفاله دُرد

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.