امین علی خلیلی

امین علی خلیلی یا مهدی ادرکنی عجل علی ظهورک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهممنون١٣:٥٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٣ممنون - واژه یونانی ( memnon ) ممنون در عربی به معنی: نعمت داده شده یا منت ( مَن: سنجیدن با سنگی ویژه ) نهادن و به رخ کشیدن نیکی خود به کسی ممنون ... گزارش
71 | 1
she is in the kitchen١١:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٣او[دختر] داخل آشپزخانه استگزارش
7 | 0
trump١٨:١٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٢رئیس جمهور سابق آمریکاگزارش
5 | 4
قاسم٢٠:٣٩ - ١٣٩٩/١٢/٠١تقسیم کنندهگزارش
7 | 0
گاو٢٠:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/٠١به انگلیسی cow و به عربی البقرهگزارش
5 | 1
لامبورگینی٢١:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٣٠ماشین بسیار گران خارجی که لامبورگینی از جنس طلا والماس هم وجود دارد و او خیلی خیلی گران تر است🚘🚘گزارش
9 | 0
flower٢١:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٣٠گیاه گل دار، بهترین بخش هرچیز، گل سرسبد، زبده، سرآمد، تریای جوانی، ( شیمی - هر ماده ی پودر مانندی که از بخار تغلیظ شده گرفته شده باشد ) گرده ها، گل د ... گزارش
2 | 1
diamond٢١:٠١ - ١٣٩٩/١١/٣٠الماس . زمین بیسبال مثل لوزی گزارش
2 | 1
پرهام١٩:٠١ - ١٣٩٩/١١/٣٠فرشته ی خوبیگزارش
7 | 0
تانوس١٥:٤٨ - ١٣٩٩/١١/٣٠تانوس ابر شرور است و با دست کش ابدیت سنگ ها ابدیت ابر قدرت شرور شده استگزارش
2 | 0
sharp paw١٠:١٥ - ١٣٩٩/١١/٣٠ناخن های تیزگزارش
2 | 0