منو
امین معراجی

امین معراجی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٣,٢٢٦
لایک
٣٣٢
لایک
دیس‌لایک
٤٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٩٦٣
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٢٢٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩٦٣
لایک
لایک
٣٣٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٤

ترجمه ابراهیم به معنای ”زل زدن” اشتباه است. آن کلمه ”stare” است که تلفظ متفاوتی هم دارد.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٢

اصطلاح: نابود شدیم. مثال: رفته بودیم پیکنیک پشه ها ریختن نیشمون زدن. we got eaten alive

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢١

باهات موافقم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

از منظر علم روانشناسی: کمال گرا - ایده آل طلب

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

Double standards are unfair. If a teacher lets all the boys bring candy for lunch but not the girls, that’s a double standard. تبعیض

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.