برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فعلا ک تورکا پرچم آذربایجان و ترکیه رو بیشتر از پرچم ایران قبول دارنو به بقیه اقوام توهین میکنن. اونوقت فارسا تجزیه طلبن؟ اتفاقا فارسا همه خودشونو ای ... ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

2 آذر بایگان = بایگانی و نگه داری آتش ١٤٠٠/٠١/١٩
|

3 برابر عربی ممنوع
برابر پارسی ناروا ، ناشدنی، نادرست
١٤٠٠/٠١/١٩
|