امین کرد

امین کرد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهفروهر١٥:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠به نظر بنده فروهر به معنای نزول رحمت ایزد میشود فر یا فره به معنی زیاد یا نعمت یا رحمت وهر یا واهار به معنی پایین یا نزول است جز اول واژه فروردین ه ... گزارش
16 | 0
کانی مانگا٢٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩مانگا یا مانگو به معنی گاو ماده است کانی مانگا = چشمه ماده گاوگزارش
7 | 0
دهقان٠٣:١٠ - ١٣٩٨/١١/٠٦دهقان یا دهگان شخصی است که از طرف مالک زمین عهده دار کاشت و برداشت زمینهای کشاورزی بودند معمولا شاهزاده ها یا سپاهیان یا موبدان مالک زمین بودند و خوا ... گزارش
12 | 1
مهران٢٣:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٠١مهر ران مهر: مهیترا . میترا. خدای باستانی . خورشید ران: روان . جان . رود مهران : کسی که جان و روانش متعلق به مهر و میترا ستگزارش
9 | 1
نیایش٢١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٤نیایش در واژه به معنی گذاشتن واهدا کردن چیزی است ( نیادن به معنی گذاشتن است ) و ستایش به معنی ستاندن است احتمالا در قدیم به اهدا هدیه وقربانی نیایش ... گزارش
30 | 3
پرشنگ١٤:٣٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٤به پراکندگی اتش یا اب پرشنگ میگویند وقتی آب را میریزم به قطراتی که به اطراف میریزد پرشنگ میگویند همینطور برای آتش. منظور از پرشنگ آفتاب اشعه پراکند ... گزارش
28 | 1
اهواز٠٠:٤٦ - ١٣٩٧/١١/٠٨هوز در زبان آریایی به معنی خانه یا خانواده هست همونطور که در انگلیسی به خانه یا خانواده house میگویند که همین حالا هم در بین بومیان خوزستان به خانه ی ... گزارش
44 | 22
کاسپی٠٠:٣٤ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧کاسپی با کاسی فرق دارد کا اسپی یعنی گاو سفید و کاسی یعنی گاو سیاه اینها دو قوم بودن که احتمالا از سیبری مهاجرت کردنگزارش
7 | 1
اردکان٠٠:١٠ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧ارد کان = ارد کانی ارد=زمین کانی = چشمه اردکان =زمین چشمهگزارش
9 | 1
خسرو١٣:٣٨ - ١٣٩٧/٠٨/٣٠چرا همه چیزو سخت میکنیم معنی خسرو کاملا پیداست خسرو = خشرو = خوب رو خوش صورت زیبا حالا بعدا به واسطه پادشاهی خسرو پرویز و جانشینانش کلمه معنیش عوض ش ... گزارش
25 | 3
سیروس٠٩:٢٥ - ١٣٩٧/٠٨/٢٦سیروس = سای روس سای= سا = شا= شای =شایان که همگی به معنی کامل و در بر گیرنده هستن روس = روشن =روژ =روج = روز سیروس یا سایروس به معنی روشنایی کامل روز ... گزارش
21 | 1
ارمان٠٣:٤٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٧آر یا آرا به معنی بالا است مان یا من به معنی انسان است آرمان یا آرامان یا ارمن به معنی انسان برتر یا انسان کامل و بلند مرتبه استگزارش
30 | 2
ارجان٠٣:٣٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٧ار جن یا ارژن یا اراژن یا ارا زن ارا به معنی بالا جان یا جن یا ژن به معنی زن این کلمه احتمالا از زمان باستان و اعتقاد به دین میتراییسم باقی مانده و ... گزارش
5 | 1
گژ٠٤:٣٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٢گژدم= کج دم = عقرب گژ به معنی کج یا فر خورده هست در بعضی از گویش های کردی و لری به موی فر گژ میگویندگزارش
12 | 0
نهاوند٠١:٢٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨نها در لری به معنی جلو است و وند یا وانا یا یا ون به معنی نگهدارنده مکان پاسبان و کلا پسوند تعلق است نهاوند = نگاهبان جلو همچنین در زبان لری به عقب ... گزارش
25 | 0
هندوانه٠١:٠٩ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨هند وانه = هند وانا هند به معنی پر اب و آبدار وانا=پانا =وان=بان به معنی نگدارنده نگهدارنده آب یا پر آب یا آبدارگزارش
62 | 6
اراد٢٢:١٥ - ١٣٩٧/٠٧/٢٥آراد یا ارات آرا دانا ارا به معنی بالا ودانا که بعدن کوتاه شده ارادانا به معنی دانای کل میباشدگزارش
101 | 5
شیراز٠٠:١٢ - ١٣٩٧/٠٧/١٩شیر رازان شیره به معنی عصاره رازان به معنی انگور شیراز یا شیرازان به معنی اب انگور یا شراب میباشدگزارش
44 | 2
پاسور١٠:٠٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦اسم این بازی در ابتدا اسور و پاسور بوده آسور به معنی بالا پاسور به معنی پایین کلمه اسور الان کوتاه شده آس گفته میشه پاسور به معنی پایین هست همون چ ... گزارش
48 | 1
شبان٢٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠٧/٠٤Sheep در انگلیسی معنی گوسفند میدهد شیپ پان . شیبان. شبان . شوپان. چوپان شیپ= گوسفند بان= نگهبان گزارش
21 | 2
فرهاد٠٩:٥٧ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠فر = فره - فرا - پر _زیاد هاد= هات، هد، آد، امدن فرهاد =زیادی امدن _به معنی رزق و روزی زیاد یا وفور نعمت در هر چیزیگزارش
62 | 1
هومن٢٢:٥٩ - ١٣٩٧/٠٦/٢٧هومن به معنی ( او انسان است ) معادل انگلیسی human گزارش
57 | 9
هوراد١٣:٤٦ - ١٣٩٧/٠٦/٢٥هور =یک واژه بسیار قدیمی ا مشکل است که معنی های متفاوت دارد ولی میتوان به خورشید خدا هم معنیش کرد راد هم درسته جوانمرد معنی میشه ولی در اصل از واژه ... گزارش
39 | 2
شوش١٢:٣١ - ١٣٩٧/٠٦/١٩شوش به معنی سر سبز هست شوشیانا . سوسیانا . سوزیانا سوز در بر خی گویشهای ایرانی به معنی سبز هست سوزیانا به معنی سر سبزی هستگزارش
16 | 1
سامان٠٣:٢٨ - ١٣٩٧/٠٦/١٩سا پسوند به معنی بسیار و کامل است مان در پارسی به معنی خانه است سامان = خانه کامل . خانه ای که نقصی نداردگزارش
39 | 2
ساسان٠٣:٢٢ - ١٣٩٧/٠٦/١٩اصلا معنی گدا نمیده ما در فارسی تبدیل واژک ( ز ) به ( س ) داریم همچنین ( س ) ب ( د ) سا سانا = سا زانا = سا دانا سا پسوند اگر در اول واژه قرار بگیر ... گزارش
115 | 1
داریوش١٢:٠١ - ١٣٩٧/٠٦/١٦دارا یوش درست است ولی اوش در پارسی میانه به معنی هوش است داریوش = بسیار باهوش و با استعدادگزارش
60 | 2
دامن١١:٥٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٦دامن به معنی پایین است در زبان لری به پایین میگویند دومن همچنین در زبان انگلیسی واژه down را داریم و همچنین دون فارسی که همه از واژه دامن یا دامون یا ... گزارش
46 | 1
گال٠١:١٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩گال در زبان لری که گویشی ایرانی است به معنی فریاد و هو زدن هست در زبان انگلیسی مشابه ان کال به معنی فریاد زدن داریم که نشان دهنده اشتراک ریشه دو زبان ... گزارش
18 | 1
ساینا١٤:٤٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٦ساینا خیلی واژه جالبیه میشه معادلشو تو انگلیسی دید شاینا به معنی درخشندگی ولی خود شاینا هم ریشه جالبی داره اریایها اعتقاد داشتن خورشید یک خداست که د ... گزارش
87 | 3
ماهور٠٧:٣٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥اگه ماه هور باشد که به معنی ماه و خورشید است و پسرو دختر ندارد اما ما در فارسی باستان پسوند ماده بودن و تانیث است ما هور ( خور یا خورشید ) به معنی ( ... گزارش
113 | 5
ابادیس٠٧:٢٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥ابا گویشی از اپا هست و اصلا عربی نیست اپا در فارسی به معنی بالا و بلند مرتبه است ( up انگلیسی ) دیس گویشی از دست است ولی این واژه در گذر زمان به معن ... گزارش
154 | 10
اردلان٠٧:٠٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥ارد به معنی زمین هست هم در کردی هم در انگلیسی ( که به نوعی پسر عموی زبان پارسی هست ) earth لان به معنی خانه اردلان= زمین خانه یا وطنگزارش
51 | 1
پاسارگاد٠١:٣٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥پاسار در زبان کردی و احتمالا پارسی بسیار قدیمی به معنی حصار یا دیوار دور چیزی است گاد= گادا . گاد . خدا شاید عدالت ویا حتی خوبی پاسار گاد = دیوار ه ... گزارش
25 | 2
فرزانه٠٠:٢٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥فر زانا فر= بسیار - زیاد - پر - لبریز زانا=که گویشی از دانا هست یا فهمیدن فرزانا = بسیار داناگزارش
140 | 4
مادر٠٢:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣ما دار که مادار به مادر تبدیل شده ما در فارسی یعنی ماده و دار یعنی درخت مادار که بعد به مادر تبدیل شده به معنی درخت ماده است همانطور که کلمه پدر از ا ... گزارش
51 | 6
پدر٠٢:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣واژه پدر کوتاه شده واژه آپا دار اپا به معنی بالا ودار به معنی درخت است اپادار به معنی بالا درخت شما در شجره نامه اگه نگاه کنید پدر در بالا و فرزندان ... گزارش
41 | 5
اپادانا٠٤:١٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢١اپا در فارسی کهن به معنی بالا است همانطور که در زبان انگلیسی که یک شاخه از زبان اریاییها هست up به معنی بالا هست اپا دانا به معنی سرامد دانایی است یا ... گزارش
30 | 0
ماندانا٠٣:٥٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢١مان در گویش کهن فارسی به معنی جنس ماده یا دختر امده است . حتی در گویش کردی و لری هنوز هم استفاده میشود مثلا مانگو پس مان دانا معنی مشود دختر بسیار دا ... گزارش
115 | 2