منو
امین کرد

امین کرد

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٩,٨٠٦
لایک
١,٠٧٩
لایک
دیس‌لایک
٤٩٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٥٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٨٠٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٥٠
لایک
لایک
١,٠٧٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٩٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧٧

ابا گویشی از اپا هست و اصلا عربی نیست اپا در فارسی به معنی بالا و بلند مرتبه است ( up انگلیسی ) دیس گویشی از دست است ولی این واژه در گذر زمان به معن ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧٠

اصلا معنی گدا نمیده ما در فارسی تبدیل واژک ( ز ) به ( س ) داریم همچنین ( س ) ب ( د ) سا سانا = سا زانا = سا دانا سا پسوند اگر در اول واژه قرار بگیر ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٨

فر زانا فر= بسیار - زیاد - پر - لبریز زانا=که گویشی از دانا هست یا فهمیدن فرزانا = بسیار دانا

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٨

مان در گویش کهن فارسی به معنی جنس ماده یا دختر امده است . حتی در گویش کردی و لری هنوز هم استفاده میشود مثلا مانگو پس مان دانا معنی مشود دختر بسیار دا ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٦

آراد یا ارات آرا دانا ارا به معنی بالا ودانا که بعدن کوتاه شده ارادانا به معنی دانای کل میباشد

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.