برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امین کرد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به نظر بنده فروهر به معنای نزول رحمت ایزد میشود
فر یا فره به معنی زیاد یا نعمت یا رحمت
وهر یا واهار به معنی پایین یا نزول است
جز اول واژه ...
١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

2 مانگا یا مانگو به معنی گاو ماده است
کانی مانگا = چشمه ماده گاو
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

3 دهقان یا دهگان شخصی است که از طرف مالک زمین عهده دار کاشت و برداشت زمینهای کشاورزی بودند معمولا شاهزاده ها یا سپاهیان یا موبدان مالک زمین بودند و خو ... ١٣٩٨/١١/٠٦
|

4 مهر ران
مهر: مهیترا .میترا.خدای باستانی .خورشید
ران: روان . جان . رود
مهران : کسی که جان و روانش متعلق به مهر و میترا ست
١٣٩٨/١١/٠١
|

5 نیایش در واژه به معنی گذاشتن واهدا کردن چیزی است (نیادن به معنی گذاشتن است)
و ستایش به معنی ستاندن است
احتمالا در قدیم به اهدا هدیه وقربانی ...
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

6 به پراکندگي اتش يا اب پرشنگ ميگويند
وقتي آب را ميريزم به قطراتي که به اطراف ميريزد پرشنگ ميگويند همينطور براي آتش.
منظور از پرشنگ آفتاب اشعه پ ...
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

7 هوز در زبان آريايي به معني خانه يا خانواده هست همونطور که در انگليسي به خانه يا خانواده house ميگويند که همين حالا هم در بين بوميان خوزستان به خا ... ١٣٩٧/١١/٠٨
|

8 کاسپی با کاسی فرق دارد کا اسپی یعنی گاو سفید
و کاسی یعنی گاو سیاه اینها دو قوم بودن که احتمالا از سیبری مهاجرت کردن
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

9 ارد کان = ارد کانی
ارد=زمین
کانی = چشمه
اردکان =زمین چشمه
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

10 چرا همه چیزو سخت میکنیم معنی خسرو کاملا پیداست
خسرو = خشرو = خوب رو خوش صورت زیبا
حالا بعدا به واسطه پادشاهی خسرو پرویز و جانشینانش کلمه معنی ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

11 سیروس = سای روس
سای= سا = شا= شای =شایان که همگی به معنی کامل و در بر گیرنده هستن
روس = روشن =روژ =روج = روز
سیروس یا سایروس به معنی روشن ...
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

12 آر یا آرا به معنی بالا است
مان یا من به معنی انسان است
آرمان یا آرامان یا ارمن به معنی انسان برتر
یا انسان کامل و بلند مرتبه است
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

13 ار جن یا ارژن یا اراژن یا ارا زن
ارا به معنی بالا
جان یا جن یا ژن به معنی زن
این کلمه احتمالا از زمان باستان و اعتقاد به دین میتراییسم باق ...
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

14 گژدم= کج دم = عقرب
گژ به معنی کج یا فر خورده هست
در بعضی از گویش های کردی و لری به موی فر گژ میگویند
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

15 نها در لری به معنی جلو است و وند یا وانا یا یا ون به معنی نگهدارنده مکان پاسبان و کلا پسوند تعلق است
نهاوند = نگاهبان جلو
همچنین در زبان لر ...
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

16 هند وانه = هند وانا
هند به معنی پر اب و آبدار
وانا=پانا =وان=بان به معنی نگدارنده
نگهدارنده آب یا پر آب یا آبدار
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

17 آراد یا ارات
آرا دانا
ارا به معنی بالا ودانا که بعدن کوتاه شده
ارادانا به معنی دانای کل میباشد
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

18 شیر رازان
شیره به معنی عصاره
رازان به معنی انگور
شیراز یا شیرازان به معنی اب انگور یا شراب میباشد
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

19 اسم این بازی در ابتدا اسور و پاسور بوده
آسور به معنی بالا پاسور به معنی پایین
کلمه اسور الان کوتاه شده آس گفته میشه
پاسور به معنی پایین ...
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

20 Sheep در انگلیسی معنی گوسفند میدهد
شیپ پان .شیبان. شبان .شوپان.چوپان
شیپ= گوسفند
بان= نگهبان
١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

21 فر = فره-فرا - پر _زیاد
هاد= هات،هد،آد، امدن
فرهاد =زیادی امدن _به معنی رزق و روزی زیاد یا وفور نعمت در هر چیزی
١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

22 هومن به معنی( او انسان است )
معادل انگلیسی human
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

23 هور =یک واژه بسیار قدیمی ا مشکل است که معنی های متفاوت دارد ولی میتوان به خورشید خدا هم معنیش کرد
راد هم درسته جوانمرد معنی میشه ولی در اصل از وا ...
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

24 شوش به معنی سر سبز هست
شوشیانا .سوسیانا . سوزیانا
سوز در بر خی گویشهای ایرانی به معنی سبز هست سوزیانا به معنی سر سبزی هست
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

25 سا پسوند به معنی بسیار و کامل است
مان در پارسی به معنی خانه است
سامان = خانه کامل . خانه ای که نقصی ندارد
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

26 اصلا معنی گدا نمیده
ما در فارسی تبدیل واژک( ز) به (س) داریم همچنین (س )ب( د )
سا سانا = سا زانا = سا دانا
سا پسوند اگر در اول واژه قرار ...
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

27 دارا یوش درست است ولی اوش در پارسی میانه به معنی هوش است
داریوش = بسیار باهوش و با استعداد
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

28 دامن به معنی پایین است
در زبان لری به پایین میگویند دومن همچنین در زبان انگلیسی واژه down را داریم و همچنین دون فارسی که همه از واژه دامن یا دام ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

29 گال در زبان لری که گویشی ایرانی است به معنی فریاد و هو زدن هست در زبان انگلیسی مشابه ان کال به معنی فریاد زدن داریم که نشان دهنده اشتراک ریشه دو زبا ... ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

30 ساینا خیلی واژه جالبیه میشه معادلشو تو انگلیسی دید شاینا به معنی درخشندگی ولی خود شاینا هم ریشه جالبی داره
اریایها اعتقاد داشتن خورشید یک خداست ک ...
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

31 اگه ماه هور باشد که به معنی ماه و خورشید است و پسرو دختر ندارد
اما ما در فارسی باستان پسوند ماده بودن و تانیث است ما هور (خور یا خورشید) به معن ...
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

32 ابا گویشی از اپا هست و اصلا عربی نیست اپا در فارسی به معنی بالا و بلند مرتبه است( up انگلیسی)
دیس گویشی از دست است ولی این واژه در گذر زمان به ...
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

33 ارد به معنی زمین هست هم در کردی هم در انگلیسی( که به نوعی پسر عموی زبان پارسی هست) earth
لان به معنی خانه
اردلان= زمین خانه یا وطن
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

34 پاسار در زبان کردی و احتمالا پارسی بسیار قدیمی به معنی حصار یا دیوار دور چیزی است
گاد= گادا .گاد . خدا شاید عدالت ویا حتی خوبی
پاسار گاد = ...
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

35 فر زانا
فر= بسیار -زیاد-پر -لبریز
زانا=که گویشی از دانا هست یا فهمیدن
فرزانا = بسیار دانا
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

36 ما دار که مادار به مادر تبدیل شده ما در فارسی یعنی ماده و دار یعنی درخت مادار که بعد به مادر تبدیل شده به معنی درخت ماده است همانطور که کلمه پدر ... ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

37 واژه پدر کوتاه شده واژه آپا دار اپا به معنی بالا ودار به معنی درخت است اپادار به معنی بالا درخت شما در شجره نامه اگه نگاه کنید پدر در بالا و فرز ... ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

38 اپا در فارسی کهن به معنی بالا است همانطور که در زبان انگلیسی که یک شاخه از زبان اریاییها هست up به معنی بالا هست اپا دانا به معنی سرامد دانایی است ... ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

39 مان در گویش کهن فارسی به معنی جنس ماده یا دختر امده است . حتی در گویش کردی و لری هنوز هم استفاده میشود مثلا مانگو پس مان دانا معنی مشود دختر بسیار دا ... ١٣٩٧/٠٥/٢١
|