منو
امین الماسی

امین الماسی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١٠,٩٤٠
لایک
١,١٨٤
لایک
دیس‌لایک
٤٥٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٠٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٩٤٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٠٨
لایک
لایک
١,١٨٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٥٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٦

درخور_برازنده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

در زبان کردی کرمانجی نمیگن مفرد بلکه میگن یک ژمار ( یک شمار ) که برابر با واژه یکتا است

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

یاد دهنده - آموزش دهنده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٨

ساماندهی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

شگفت آور

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.