دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٤٥٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٢٤
لایک
لایک
١,٢٣٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٥٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

درگاه برای نمونه درگاه تلگرامی یا درگاه آموزشی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

مورد نگر _ ویژه_ برگزیده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

بهترین واژه جایگزین برای رتور یا روتور در زبان فارسی چرخانه می باشد.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

روند کار - واکنش

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

نامبرده به_نامیده شده به

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.