دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٣٧٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٤٥١
لایک
لایک
٢٤٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

هیجان، احساسات، شور

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

شور، شوق، اشتیاق، اغراض نفسانی

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

نقش، وظیفه

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

شگفت زده شدن، ذوق کردن، په زیبا و . . .

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

فسفات معدنی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.