مرتضی سعیدی

مرتضی سعیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهramon٠٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠١رمون اسم منطقه ای زیبا و بکر در شهرستان جیرفت استگزارش
0 | 0
اب٠٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠١در گویش های محلی شهر جیرفت آب را یو میگویندگزارش
5 | 0