برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی سان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بازی مانند PUBG mobile.FREE fire که جزء بازی های جنگی به حساب می آیند و یا به معنی ندای وظیفه یا صدای وظیفه است

١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

2 مخفف did ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|