دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٨٥٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٧٢٣
لایک
لایک
١٩٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
٠

تشکیل ارتباطات بسیار ساده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

رباط کشاله ران

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

گردآوری شده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

بالاتر از

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

ضایعات جامد صنعتی ( ISW )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.