دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٨٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣,١٧٣
لایک
لایک
٩٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

زمین نشده جسم یا سطحی بدون اتصال زمین ( برق ) Ungrounded faults خطاهای زمین نشده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٦

با احترام. ی ترجمه داشتم ( ( داده آماری ) ) معنی میداد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

" آگاهی" هم میتونه واژه خوبی باشه. دانش، بینش، شواهد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

چگالی عددی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

انسامبلی آماری

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.