برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا

Writer
Poet
Songwriter
Absurdism
Anarchism
Radicalism
Critic and analyst of socio_political_culturel and artistic issues

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مفعول واژه‌ای است که بر کسی یا چیزی که فعل بر او (آن) واقع شده‌است دلالت می‌کند
اسمی است که پس از آن نشانه (را) باشد یا بتوانیم این نشانه را به آن ...
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

2 اقتدارگریزی سروری‌ستیزی یا آنارشیسم (به فرانسوی: Anarchisme) در زبان سیاسی به معنای نظامی اجتماعی و سیاسی بدون دولت، یا به‌طور کلی جامعه‌ای فاقد هرگو ... ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

3 جی اف: مخفف کلمه girl friend است که یعنی دوست دختر


١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

4 بی اف مخففِ یکی از عبارت های انگلیسی زیر است

Bloody fool : واژه عامیانه بیش از حد احمق، مفتضحانه احمق

Bold face : بی شرم، گستاخ
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

5 کشوت: برگرفته از واژة Cuscuta می‌باشد و به‌عنوان مسهِل، مقوی و معرق، معرفی شده است.

کشوت، ترشح عرق و شیر را افزایش داده و از آن در سابق، برای ...
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

6 ‌کشوت برگرفته از واژة Cuscuta می‌باشد به‌عنوان مسهِل، مقوی و معرق، معرفی شده است.

کشوت نوعی گیاه که ترشح عرق و شیر را افزایش داده و از آن در ...
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

7 مخزن‌الادویه نوع گیاه افتیمون است که در برخی کتب طب سنتی ذکر شده است، Cuscuta reflexa یا افتیمون هندی یا نبطی است. ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

8 ‌افتیمون (افتیمون رومی) از واژه یونانی اپتومون به‌معنای داروی دیوانگی گرفته شده است که برای درمان بیماری‌های عصبی و روانی به‌کار می‌رفته است.
نوع ...
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

9 سِس علف هرز یک گیاه کاملاً انگلی می‌باشد
که دارای ریشه و برگ نیست و مواد غذایی مورد نیاز خود را به دلیل نداشتن کلروفیل با پیچیدن به دور ساقه‌ی گ ...
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

10 سِس (نام علمی: Cuscuta) یک گیاه کاملاً انگلی می‌باشد که دارای ریشه و برگ نیست و مواد غذایی مورد نیاز خود را به‌طور کامل از گیاه میزبان می‌گیرد. بذر گ ... ١٣٩٩/٠١/٢٦
|