برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر علی ناجی

پزشک و مشاور تغذیه و رژیم درمانی
دکترای مدیریت استراتژیک
دکترای مدیریت اجرایی
دکترای آموزش زبان انگلیسی
و....

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نورانی ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

2 فضای بسته
محفظه
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

3 با قصد و نیت قبلی ( حقوق و قانون جزا) ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

4 قطع وزیری ( کتاب ) ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

5 مفهوم سازی شده ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

6 به آرامی
بی سرو صدا
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

7 ثمربخش ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

8 در محیط آزمایشگاهی
در مقابل : vivo : محیط واقعی و زنده
In vitro and in vivo are two terms that you may encounter occasionally, particularly whe ...
١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

9 گیره دار
حاوی گیره
١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

10 زبانشناس ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

11 توضیح و بیان غیر مسقیم با توضیحات مفصل ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

12 در معرض چیزی قرار گرفته ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

13 تکرار پذیر
١٣٩٩/٠٣/١٦
|

14 In the social sciences and related fields, a thick description is a description of human social action that describes not just physical behaviors, bu ... ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

15 محیط ها
فضاها
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

16 تجهیز شدن
آماده شدن
تنظیم شده
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

17 حالات
ژست ها
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

18 یهو گریه کردن
اشک دم مشک بودن !!!
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

19 بدشانس ( مادرزادی !!) ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

20 مادر زادی ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

21 اشغال نظامی کردن
تحت سیطره خود درآوردن
اشغال کرده
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

22 Repetitive Strain Injury ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

23 منطقه ساحلی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

24 exciting and interesting play , movie , or TV show ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

25 افزایش قیمت مواد خوراکی و غذایی ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

26 از روی پریشانی ، از روی گیجی ١٣٩٧/١٢/١٨
|

27 گیج شده ، پریشان شده ١٣٩٧/١٢/١٨
|

28 عمیقا درگیر ١٣٩٧/١٢/١٤
|

29 شاید ، محتملا ، احتمالن ، بطور غیر یقین ١٣٩٧/١٢/١٣
|

30 همکاری و مشارکت و درگیری افراد در کاری ( بخصوص انجام کارهای تیمی و گروهی ) ١٣٩٧/١٢/١٣
|

31 فواصل زمانی منظم ١٣٩٧/١٢/١٣
|

32 ذوق و شوق و اشتیاق چیزی یا کسی را داشتن ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

33 رعد و برق ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

34 غیر منتظره رخ دادن ، پدیدار شدن ، نمایان شدن ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

35 اموال به ارث مانده ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

36 حشیشیه یا حشّاشین نامی است که مخالفان مسلمانِ باطنیان الموت بر آنان نهادند و سپس در زبان‌های اروپایی به گونه‌های مختلفِ کلمه اَسَاسین (به انگلیسی: As ... ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

37 متضاد bull market
بازار سهامی که شاخص و ارزش سهامها رو به پائین هست و مردم رغبت به فروش سهامها داشته و صفهای فروش سهام شلوغ است
١٣٩٧/١٢/٠٣
|

38 بازار بورسی که شاخص و ارزش سهامهاش بالا میره و مردم رغبت به خرید سهام ها دارند ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

39 متضادش : bear market ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

40 تجارت سودآور ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

41 کلمات ترکیبی ١٣٩٧/١١/٢٦
|

42 ولخرجی زیاد
زیاده روی کردن
رضایت و نشاط جهت چشم پوشی از اشتباهات و ضعفهای دیگران
١٣٩٧/١١/٢٢
|

43 درمان با خرید ( درمان برخی از افسردگی ها با توصیه به رفتن به خرید و خرید کردن ) ١٣٩٧/١١/١٩
|

44 برآورده و تامین کردن ( نیاز و خواسته ) ١٣٩٧/١١/١٩
|

45 دلبسته
مشتاق
متعهد
مشغول
deeply engaged
interested
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

46 درک شده ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

47 میل و خواهش درونی ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

48 برداشت های درونی بر اساس الهام ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

49 عزت نفس
احترام به خود
ارزش به خود
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

50 نارو زدن
از پشت خنجر زدن
خیانت کردن
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 fattening
• For years the directors have been fattening on the efforts of the workers.
• در طول سالیان ، مدیران بواسطه تلاشها و زحمات کارگران ، چاق شده اند .
١٣٩٧/٠٥/٣٠
|