برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر علی ناجی

پزشک و مشاور تغذیه و رژیم درمانی
دکترای مدیریت استراتژیک
دکترای مدیریت اجرایی
دکترای آموزش زبان انگلیسی
و....

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سرمایه گذاری مجدد ١٤٠٠/٠١/١٦
|

2 تامین کننده ١٤٠٠/٠١/١٦
|

3 خصوصی سازی ١٣٩٩/١١/٢٢
|

4 آموزش توام با سرگرمی ١٣٩٩/١١/١٠
|

5 هماهنگ کردن ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

6 لانه سازی مقیاس بزرگ و همزمان برخی از گونه های لاک پشت دریایی (مانند ردلی کمپ و زیتون)

the synchronized, large-scale nesting of some species o ...
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

7 arribada:
the synchronized, large-scale nesting of some species of sea turtle (such as the Kemp’s ridley and olive ridley)

لانه سازی مقیاس ...
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

8 IUCN: International Union Conservation of Nature ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

9 انتفاعی ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

10 کوتاه کردن، کم کردن ( مو ، زمان تلف شده ، هزینه ها و ... ) ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

11 تر کیب کردن ( دو ایده ، دو طرح ، دو طعم و ...)
در هم آمیختن
١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

12

content and language integrated learning

یادگیری یکپارچه محتوا و زبان
١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

13 نورانی ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

14 فضای بسته
محفظه
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

15 با قصد و نیت قبلی ( حقوق و قانون جزا) ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

16 قطع وزیری ( کتاب ) ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

17 مفهوم سازی شده ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

18 به آرامی
بی سرو صدا
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

19 ثمربخش ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

20 در محیط آزمایشگاهی
در مقابل : vivo : محیط واقعی و زنده
In vitro and in vivo are two terms that you may encounter occasionally, particularly whe ...
١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

21 گیره دار
حاوی گیره
١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

22 زبانشناس ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

23 توضیح و بیان غیر مسقیم با توضیحات مفصل ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

24 در معرض چیزی قرار گرفته ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

25 تکرار پذیر
١٣٩٩/٠٣/١٦
|

26 In the social sciences and related fields, a thick description is a description of human social action that describes not just physical behaviors, bu ... ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

27 محیط ها
فضاها
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

28 تجهیز شدن
آماده شدن
تنظیم شده
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

29 حالات
ژست ها
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

30 یهو گریه کردن
اشک دم مشک بودن !!!
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

31 بدشانس ( مادرزادی !!) ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

32 مادر زادی ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

33 اشغال نظامی کردن
تحت سیطره خود درآوردن
اشغال کرده
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

34 Repetitive Strain Injury ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

35 منطقه ساحلی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

36 exciting and interesting play , movie , or TV show ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

37 افزایش قیمت مواد خوراکی و غذایی ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

38 از روی پریشانی ، از روی گیجی ١٣٩٧/١٢/١٨
|

39 گیج شده ، پریشان شده ١٣٩٧/١٢/١٨
|

40 عمیقا درگیر ١٣٩٧/١٢/١٤
|

41 شاید ، محتملا ، احتمالن ، بطور غیر یقین ١٣٩٧/١٢/١٣
|

42 همکاری و مشارکت و درگیری افراد در کاری ( بخصوص انجام کارهای تیمی و گروهی ) ١٣٩٧/١٢/١٣
|

43 فواصل زمانی منظم ١٣٩٧/١٢/١٣
|

44 ذوق و شوق و اشتیاق چیزی یا کسی را داشتن ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

45 رعد و برق ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

46 غیر منتظره رخ دادن ، پدیدار شدن ، نمایان شدن ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

47 اموال به ارث مانده ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

48 حشیشیه یا حشّاشین نامی است که مخالفان مسلمانِ باطنیان الموت بر آنان نهادند و سپس در زبان‌های اروپایی به گونه‌های مختلفِ کلمه اَسَاسین (به انگلیسی: As ... ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

49 متضاد bull market
بازار سهامی که شاخص و ارزش سهامها رو به پائین هست و مردم رغبت به فروش سهامها داشته و صفهای فروش سهام شلوغ است
١٣٩٧/١٢/٠٣
|

50 بازار بورسی که شاخص و ارزش سهامهاش بالا میره و مردم رغبت به خرید سهام ها دارند ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 fattening
• For years the directors have been fattening on the efforts of the workers.
• در طول سالیان ، مدیران بواسطه تلاشها و زحمات کارگران ، چاق شده اند .
١٣٩٧/٠٥/٣٠
|