برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی عدالت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به ندرت

10%
١٣٩٨/١٢/١٦
|