دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨,٤٨٢
لایک
لایک
١٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Be careful how you approach her - she's very temperamental.
دیدگاه
٠

مراقب باشید که چگونه به او نزدیک میشوید او بسیار متکبر است

تاریخ
٥ سال پیش
متن
You can accomplish anything if you believe in it.
دیدگاه
٠

تو میتوانی هر کاری را که اعتقاد داری انجام دهی

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The greatest revenge is to accomplish what others say you cannot do.
دیدگاه
١٢

عالی ترین انتقام این است که کاری را که دیگران میگویند نمی توانی، انجامش دهی

تاریخ
٥ سال پیش
متن
A smile is the most charming part of a person forever.
دیدگاه
٠

یک لبخند جذاب ترین بخش یک فردبرای همیشه است

تاریخ
٥ سال پیش
متن
She describes him as urbane and charming.
دیدگاه
٢

او آن پسر را یک پسر مودب و دلربا توصیف می کند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.