دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٩٣٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٥٢
لایک
لایک
٥١١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
١

اثرش را از لحظه انعقاد عقد بروز نمیدهد

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

عقدی است که قبض در آن شرط صحت معامله است

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

شرطی که در صورت تحقق آن ، بدون دخالت اراده طرفین، عید خود به خود منحل میشود

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

نرم افزارهای رایگان

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

مسابقه تیراندازی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.