برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اکبر ملکی

مترجم زبان انگلیسی از دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی.
مترجم انواع مقالات علمی-پژوهشی (فارسی به انگلیسی و برعکس)
نگارش انواع نامه های انگلیسی برای بورسیه خارج از کشور یا فرصت مطالعاتی.Recommendation letter
تماس از طریق malekialiakbar95@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در جایگاه مناسب ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

2 ناهمخوانی ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

3 دم از جنگ زدن، قدرت نمایی کردن، نیروی نظامی خود را به رخ کشیدن، نمایش نیروی نظامی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

4 نزاع با شمشیر یک نمایش تهاجمی از نیروها است که معمولا در یک موقعیت نظامی بکار میرود و هدف آن ترساندن دشمن یا حریف است. ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

5 کاملا بدیهی. کاملا واضح ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

6 تفنگداران دریایی ارتش ایالات متحده آمریکا ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

7 شغل مناسب همه. ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

8 پاک و زیبا و نجیب و معصوم ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

9 کم کردن خطر چیزی هنگام معامله ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

10 مازاد هزینه ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

11 هواپیمای جنگنده تایفون ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

12 ساختار فکری فرد ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

13 رفع بسیج عمومی ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

14 کج کردن راه خود. حرکت زیگزاگی. حرکت ضربدری ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

15 وضعیت دشوار. وضعیت بغرنج. معما ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

16 مسئله محور ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

17 شفاهی. حمایت زبانی . زبانی. ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

18 در بستر ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

19 in a country which still has more than three million people under arms and tens of thousands of nuclear weapons ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

20 تلاش و تقلا کردن برای انجام کاری... ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

21 حد فاصل. خط تقسیم کننده. ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

22 دکترین مسئولیت حمایت. Responsibility to Protect ١٣٩٩/٠٣/١٤
|