علی اکبر ملکی

علی اکبر ملکی مترجم زبان انگلیسی از دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی.
مترجم انواع مقالات علمی - پژوهشی ( فارسی به انگلیسی و برعکس )
نگارش انواع نامه های انگلیسی برای بورسیه خارج از کشور یا فرصت مطالعاتی. Recommendation letter
تماس از طریق malekialiakbar95@gmail. com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdestigmatize٢٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٢قبح زدایی. ننگ زدایی کردنگزارش
7 | 1
only game in town١٥:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢تنها انتخاب ممکنگزارش
2 | 0
medicalization٠٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٣١پزشکی شدنگزارش
2 | 0
medicalization٠٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٣١نگاه پزشکی داشتنگزارش
5 | 0
shift away٢١:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٥تغییر توجه گزارش
9 | 0
over attend١٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٥توجه بیش از حدگزارش
2 | 0
well placed١٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٥در جایگاه مناسبگزارش
9 | 0
irrelevance١١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٧ناهمخوانیگزارش
12 | 0
sabre rattling١٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤دم از جنگ زدن، قدرت نمایی کردن، نیروی نظامی خود را به رخ کشیدن، نمایش نیروی نظامیگزارش
9 | 0
sabre rattling١٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤نزاع با شمشیر یک نمایش تهاجمی از نیروها است که معمولا در یک موقعیت نظامی بکار میرود و هدف آن ترساندن دشمن یا حریف است.گزارش
2 | 0
long held axiom٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣کاملا بدیهی. کاملا واضحگزارش
2 | 0
marine corps١٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣تفنگداران دریایی ارتش ایالات متحده آمریکاگزارش
12 | 0
one size fits all٠٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣شغل مناسب همه.گزارش
2 | 0
زهرا٢٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠١پاک و زیبا و نجیب و معصومگزارش
25 | 0
de risk٠٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/٣١کم کردن خطر چیزی هنگام معاملهگزارش
2 | 0
overrun١٨:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠مازاد هزینهگزارش
9 | 1
eurofighter١٦:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩هواپیمای جنگنده تایفونگزارش
2 | 0
mind set١٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨ساختار فکری فردگزارش
12 | 0
demobilisation٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٩رفع بسیج عمومیگزارش
2 | 0
zigzag٢٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٨کج کردن راه خود. حرکت زیگزاگی. حرکت ضربدریگزارش
2 | 0
delimma١٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٨وضعیت دشوار. وضعیت بغرنج. معماگزارش
5 | 0
problem driven١٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٧مسئله محورگزارش
2 | 0
word of mouth٢٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٦شفاهی. حمایت زبانی . زبانی.گزارش
7 | 0
in the light of١٤:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٦در بسترگزارش
9 | 0
under arms٢٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٤in a country which still has more than three million people under arms and tens of thousands of nuclear weaponsگزارش
2 | 0
push for١٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٤تلاش و تقلا کردن برای انجام کاری. . .گزارش
12 | 0
dividing line١٥:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٤حد فاصل. خط تقسیم کننده.گزارش
7 | 0
rtop٠٩:٥٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٤دکترین مسئولیت حمایت. Responsibility to Protectگزارش
5 | 0