دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٧٨٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٥٢
لایک
لایک
١,١٥١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٦٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

دردسر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

رفتار بی رحمانه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

جاری شدن - روان شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

اعلامیه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

دیرترین - اخرین

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.