برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی عفتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 UPS سیستمی است که در مسیر برق ورودی دستگاههای الکتریکی قرار گرفته و کیفیت برق ورودی را افزایش می دهد و در زمان قطع برق شبکه ، یک مسیر تغذیه جانشین ... ١٣٩٦/١٠/١٦
|

2 فیلتر پایین گذر
١٣٩٦/١٠/١٦
|

3 مبدل پشت به پشت ---->> اتصال back-to-back اتصال مستقیم خروجی یک دستگاه به ورودی یک دستگاه مشابه یا مرتبط است. ١٣٩٦/١٠/١٦
|

4 مناسب ١٣٩٦/١٠/١٦
|

5 Changi یک منطقه ی طرح ریزی واقع در شرق سنگاپور است ١٣٩٦/١٠/١٥
|

6 spot market یا cash market, (بازار نقدی) یک بازار مالی عمومی است که در آن ابزارهای مالی یا کالاها برای تحویل فوری به فروش می رسد. ١٣٩٦/١٠/١٤
|

7 بازار نورد پول(Nord Pool دارای بزرگترین بازار انرژی الکتریکی در اروپا است),بازار ملي برق نورد پول ١٣٩٦/١٠/١٤
|

8 جالب , مورد توجه ١٣٩٦/١٠/١٤
|

9 خرید و فروش چیزی در بازارهایی که نرخ های مختلفی دارند ١٣٩٦/١٠/١٤
|

10 تغییر پذیری , واریانس ١٣٩٦/١٠/١٤
|

11 بلک استارت: به عملیات یا پروسه راه‌اندازی مجدد (بازگردانی) یک نیروگاه بدون تکیه و استفاده از شبکه انتقال قدرت خارجی اطلاق می‌شود.
١٣٩٦/١٠/١٠
|

12 افت ١٣٩٦/١٠/١٠
|

13 هموارسازی , صاف کردن,تسویه , کاستن یا حذف کردن افت و خیزها ١٣٩٦/١٠/١٠
|

14 جبران گر , جبران ساز ١٣٩٦/١٠/١٠
|

15 مقدار مجاز , معین ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

16 موقعیت , جایگاه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

17 قطع , از کار افتادن فرایندی ١٣٩٦/١٠/٠٧
|

18 تغذیه ١٣٩٦/١٠/٠٧
|

19 کاهش,پایین آمدن ١٣٩٦/١٠/٠٧
|

20 کاهش ولتاژ ١٣٩٦/١٠/٠٧
|

21 یکطرفه , یک جهته , یک سویه ١٣٩٦/١٠/٠٧
|

22 دو جهتی , دو سویه ١٣٩٦/١٠/٠٧
|

23 اعوجاج ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

24 ژنراتور القایی دو گانه تغذیه , ژنراتور القایی دو سو تغذیه ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

25 فلش ولتاژ , فرورفتگی ولتاژ:کاهش در دامنه ولتاژ مؤثر برای مدت کوتاه (نیم سیکل تا یک دقیقه) است که معمولاً به دلیل اتصال کوتاه، اضافه بار یا راه‌اندازی ... ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

26 جبران کردن,خنثی کردن ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

27 فیلتر توان اکتیو سری ١٣٩٦/١٠/٠٥
|

28 فیلتر توان اکتیو موازی ١٣٩٦/١٠/٠٥
|

29 تولید پراکنده ١٣٩٦/١٠/٠٥
|