علی عفتی

علی عفتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهUPS٢٢:٤٤ - ١٣٩٦/١٠/١٦UPS سیستمی است که در مسیر برق ورودی دستگاههای الکتریکی قرار گرفته و کیفیت برق ورودی را افزایش می دهد و در زمان قطع برق شبکه ، یک مسیر تغذیه جانشین بر ... گزارش
18 | 0
low pass filter١٧:٢٢ - ١٣٩٦/١٠/١٦فیلتر پایین گذر گزارش
2 | 1
back to back converter١٥:١٧ - ١٣٩٦/١٠/١٦مبدل پشت به پشت - - - - >> اتصال back - to - back اتصال مستقیم خروجی یک دستگاه به ورودی یک دستگاه مشابه یا مرتبط است.گزارش
2 | 0
potential٠٠:٢٧ - ١٣٩٦/١٠/١٦مناسبگزارش
108 | 4
changi٢٣:٣٧ - ١٣٩٦/١٠/١٥Changi یک منطقه ی طرح ریزی واقع در شرق سنگاپور استگزارش
14 | 0
spot market١٣:٠٣ - ١٣٩٦/١٠/١٤spot market یا cash market, ( بازار نقدی ) یک بازار مالی عمومی است که در آن ابزارهای مالی یا کالاها برای تحویل فوری به فروش می رسد.گزارش
9 | 0
nordpool١٢:٣٨ - ١٣٩٦/١٠/١٤بازار نورد پول ( Nord Pool دارای بزرگترین بازار انرژی الکتریکی در اروپا است ) , بازار ملی برق نورد پولگزارش
7 | 0
attractive١١:٥٧ - ١٣٩٦/١٠/١٤جالب , مورد توجهگزارش
69 | 2
arbitrage١١:٤٤ - ١٣٩٦/١٠/١٤خرید و فروش چیزی در بازارهایی که نرخ های مختلفی دارندگزارش
21 | 0
variance١١:٣١ - ١٣٩٦/١٠/١٤تغییر پذیری , واریانسگزارش
28 | 0
black start٢١:١٥ - ١٣٩٦/١٠/١٠بلک استارت: به عملیات یا پروسه راه اندازی مجدد ( بازگردانی ) یک نیروگاه بدون تکیه و استفاده از شبکه انتقال قدرت خارجی اطلاق می شود. گزارش
16 | 0
drop١٣:٥٥ - ١٣٩٦/١٠/١٠افتگزارش
90 | 7
smoothing١٣:٤٩ - ١٣٩٦/١٠/١٠هموارسازی , صاف کردن, تسویه , کاستن یا حذف کردن افت و خیزهاگزارش
9 | 0
compensator١١:٥٠ - ١٣٩٦/١٠/١٠جبران گر , جبران سازگزارش
2 | 0
rating١٨:٢٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٩مقدار مجاز , معینگزارش
18 | 1
siting١٥:١٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٩موقعیت , جایگاهگزارش
23 | 1
trip١٩:٢٣ - ١٣٩٦/١٠/٠٧قطع , از کار افتادن فرایندیگزارش
41 | 6
supply١٢:٤٥ - ١٣٩٦/١٠/٠٧تغذیهگزارش
28 | 4
voltage dips٠١:١٣ - ١٣٩٦/١٠/٠٧کاهش, پایین آمدنگزارش
2 | 0
voltage dips٠١:١٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٧کاهش ولتاژگزارش
5 | 0
unidirectional٠٠:٢٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٧یکطرفه , یک جهته , یک سویهگزارش
2 | 0
bidirectional٠٠:١٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٧دو جهتی , دو سویهگزارش
18 | 0
distortion٢٣:٥٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٦اعوجاجگزارش
16 | 2
double fed induction generator٢٣:٤١ - ١٣٩٦/١٠/٠٦ژنراتور القایی دو گانه تغذیه , ژنراتور القایی دو سو تغذیهگزارش
5 | 0
voltage sag٢٢:٤٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٦فلش ولتاژ , فرورفتگی ولتاژ:کاهش در دامنه ولتاژ مؤثر برای مدت کوتاه ( نیم سیکل تا یک دقیقه ) است که معمولاً به دلیل اتصال کوتاه، اضافه بار یا راه اندا ... گزارش
12 | 0
compensation٢٢:٣٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٦جبران کردن, خنثی کردنگزارش
5 | 1
series active power filter٢٢:٤٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٥فیلتر توان اکتیو سریگزارش
2 | 0
shunt active power filter٢٢:٤٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٥فیلتر توان اکتیو موازیگزارش
2 | 0
distributed generation٢٢:١٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٥تولید پراکندهگزارش
16 | 1