دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣,١٧٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٨٨
لایک
لایک
١,٣٢٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

انتقال دادن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

آگاه بودن از چیزی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

وابستگی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

تحسین کردن مثال: General taylor raved about the ingenious ambush he planned ژنرال تیلور کمین مبتکرانه ای را که طرح ریزی کرده بود تحسین کرد.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

فحش دادن. قسم خوردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.