منو
علی ولایی

علی ولایی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١٢,٦٧٠
لایک
١,٢٧٣
لایک
دیس‌لایک
٣٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٧٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٦٧٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٧٦
لایک
لایک
١,٢٧٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٤

کلمه fenestration در پزشکی به معنی پنجره است. و به نواحی ای گفته میشود که دو دیواره ی سلول آندوتلیال به هم میرسند و در وسط آنها حفره ای ایجاد میشود ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٢

پرخونی. افزایش هماتوکریت. ازدیاد یاخته های خونی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤١

نمایش دادن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤١

بحث کردن. اختلاف نظر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٩

محاسبه قیمت. قیمت گذاری

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.