دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٠٤٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٣٠
لایک
لایک
٥٢١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

توبیخ کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

کسی/چیزی را لودادن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

مغزمتفکر عقل کل پیشگام سلسله جنبان

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٤

سرویس دادن ( دررستوران )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٥

ازخود درآوردن ( چیزی مثل بهانه )

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Please keep out of my room while I'm studying.
دیدگاه
٦

لطفا وقتی دارم مطالعه میکنم وارد اتاقم نشو.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.