دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٩٣٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٥٩
لایک
لایک
٧١٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
١٩

سوفیه

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١

اتکا

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٠

پول

دیدگاه
١٧

دجال

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٠

ونج

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.