برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ムℓムℳ

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فکر کردن✋ ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

2 نقشه کشیدن یا نقشه ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

3 بوسه مرگ ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

4 من عاشقتم،میتونیم ضمیر رو هم حذف کنیم که میشه عاشقتم
حتی میشه گفت دوستت دارم ولی اصلش عاشقتم هست.
معانی دیگه هم داره مثل:
1-بهت علاقه دارم
١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

5 تنهام بذار،اگه aloneنبود میشد :ترکم کن ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

6 منو ببوس ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

7 عشق و احساس محبت ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

8 اجازه دادن به کسی برای رفتن یا تشویق کردن برای ادامه دادن ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

9 گاهی اوقات معنای شاد و گاهی اوقات،خوش بگذره ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

10 لذت بردن ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

11 جنگ و دعوا ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

12 ضخیم و کلفت ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

13 حلقه کلید ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

14 خلاصه ١٣٩٩/٠٤/١٨
|