برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا خلیلیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یادآورِ سبک پیچیده، ستمگرانه و کابوس مانند دنیای خیالی کافکا. به فضاهای داستانی که موقعیت های پیش پا افتاده را به شکلی نامعقول و فراواقعیت گرایانه تو ... ١٤٠٠/٠١/١٦
|

2 آفاقی: در کتاب ساختار انقلاب های علمی، دکتر زیباکلام از این معادل استفاده کرده است. آفاقی یعنی سیری در بیرون نفس، وابسته به شی و ویژگی های آن نه افکا ... ١٣٩٩/١٢/١٨
|

3 اَنفُسی: در کتاب ساختار انقلاب های علمی، دکتر زیباکلام از این معادل استفاده کرده است. انفسی یعنی درون ذهن فرد و شخصی. همچنین می توان برداشت گرایانه ن ... ١٣٩٩/١٢/١٨
|

4 جاخوش کردن: این ترجمه در فصل هفتم کتاب سرشت فناوری آمده است. ١٣٩٩/١١/٢٧
|

5 این واژه را معمولاً به‌اشتراک‌گذاری ترجمه می‌کنند. اما رضا شکراللهی در کتاب مزخرفات فارسی نقل می‌کند که داریوش آشوری معادل هم‌رسانی را پیشنهاد کرده ا ... ١٣٩٩/١١/١٥
|

6 بُنواره: این واژه به معنای شیوه‌ای متمایز از نگاه یا تفکر به چیزی، مجموعه متمایز از مفهوم و باور و اندیشه یا چهارچوب متمایز نظری یا فلسفی است. اگرچه ... ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

7 رویدادنما: این واژه در استفاده معمول به معنی روایت و خلاصه رمان، فیلم و داستان است. اما در کاربرد فنی به معنی خلاصه یا سیر مورد انتظار یا مفروضی از د ... ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

8 چیدگان: این واژه را آشوب، درون‌گشتی، درگاشت، بی‌نظمی، پریشانی و آشفتگی ترجمه می‌کنند. تعریف فنی این واژه این‌است: تعداد چیدمان‌ها یا پیکربندی‌های ذره ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

9 چابک یابی: این معادل توسط دکتر محمد ابراهیم محجوب در کتاب قوی سیاه به کار رفته است. در گرایش هوش مصنوعی رشته کامپیوتر، هیوریستیک فن یا الگوریتمی است ... ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

10 داهیانه ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

11 رهبری داهیانه ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

12 گرایه: این معادل توسط دکتر محمد ابراهیم محجوب در ترجمه کتاب قوی سیاه استفاده شده است. ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

13 پیش گزینی ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

14 راه برد: علم و هنر استفاده از نیروها برای اجرای طرح‌های مصوب هرچه موثرتر؛ طرح بلندمدت برای موفقیت بخصوص در کسب‌وکار یا سیاست. راه‌برد، اهداف بلندمدت ... ١٣٩٩/٠٢/١١
|

15 راهکُنِش: طرح یا اقدامی برای حصول هدف. طرح های ملموس‌ و گرایش به‌سمت گام‌های کوچک‌تر و بازه زمانی کوتاه‌تر ١٣٩٩/٠٢/١١
|

16 اسارت در دام دانش (برگرفته از ترجمه کتاب ایده عالی مستدام) ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

17 نمانام ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

18 بریده منتخب مطلب ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

19 در خبر و روزنامه: سرخط ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

20 واژه ای در رشته فلسفه با ریشه یونانی به معنای علم، دانش و درک ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

21 فرد اجرایی ١٣٩٩/٠١/١٤
|

22 عدم قطعیت، ریسک ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

23 پیشی جویی ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

24 جامه نمایی ١٣٩٨/١٢/١٨
|

25 کنش یار ١٣٩٨/١٢/١٨
|

26 موج پز ١٣٩٨/١٢/١٨
|

27 بَلای بُعدمندی ١٣٩٨/١١/١٢
|

28 گیر کردن، توقف اجرای سیستم ١٣٩٨/١١/٠٩
|

29 تعمیر: هر چند ترمیم هم درست است اما در ادبیات آزمون و اشکال زدایی نرم افزار این کلمه را تعمیر ترجمه می کنیم تا عمل مکانیکی برطرف کردن خرابی واضح باشد ... ١٣٩٨/١١/٠٩
|

30 نقص داری ١٣٩٨/١١/٠٩
|

31 عیب داری ١٣٩٨/١١/٠٩
|

32 پردازه گذاری فراوب گاهی ١٣٩٨/١١/٠٩
|

33 رویدادگرانی ١٣٩٨/١١/٠٩
|

34 شی بدلی: در برنامه سازی شی گرا، نمونه هایی هستند از کلاس های فراهم شده برای آزمون که رفتار مؤلفه های خارجی را شبیه سازی می کنند. این اشیء شرایطی را ب ... ١٣٩٨/١١/٠٩
|

35 مستقل از زبان خاص، خنثی نسبت به زبان، چند زبانه: نیاز ندارد چیزی در مورد زبان کامپیوتری مورد استفاده بداند.
بن انگاره ای در توسعه نرم افزار که ز ...
١٣٩٨/١١/٠٩
|

36 در کامپیوتر به معنی پاک کردن حافظه و نصب دوباره برنامه و داده ها ١٣٩٨/١١/٠٩
|

37 مثال ادامه دار: مثالی که در یک مقاله، کتاب یا پایان نامه می آید و تا چندین بخش یا فصل برای توضیح مباحث مختلف از همان مثال استفاده می شود. ١٣٩٨/١١/٠٩
|

38 دشواریاب: چیزی که فقط با سختی و کوشش زیاد به دست می آید. ١٣٩٨/١١/٠٤
|

39 حکاکی شده: نرم افزاری که نمی توان آن را تغییر داد و انعطاف ناپذیر است. تثبیت کردن داده ها یا پارامترها درون برنامه طوری که بدون اصلاح برنامه نتوان آن ... ١٣٩٨/١١/٠٣
|

40 همسانه کد ١٣٩٨/١١/٠٣
|

41 نابسامانی کد ١٣٩٨/١١/٠٣
|

42 سیستم رایافیزیکی: سیستم هایی معمولاً مشتمل بر تعداد بسیاری مؤلفه های فیزیکی و اطلاعاتی تعامل کننده. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

43 حین انجام عمل: وقتی فعالیت در حال انجام است. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

44 رایاسپهر ١٣٩٨/١١/٠٣
|

45 هجمه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

46 بدشکل ١٣٩٨/١١/٠٣
|

47 پیاپی سازی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

48 سیستم نرم افزاربر : برای کارهایش خیلی به نرم افزار وابسته است. سیستمی که از نرم افزار بسیار استفاده می کند. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

49 پرمحاسبه، محاسبه بر ١٣٩٨/١١/٠٣
|

50 کد بهره جو ١٣٩٨/١١/٠٣
|