منو
علیرضا خلیلیان

علیرضا خلیلیان

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٢٠,٨٩٨
لایک
٢,١٧٨
لایک
دیس‌لایک
٤٤١
دیس‌لایک
رتبه کل
١٦٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٠,٨٩٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٦٨
لایک
لایک
٢,١٧٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨٢

بهتر است این کلمه را اشکال ترجمه کنیم که متناسب با آن کلمه دیباگ نیز اشکال زدایی ترجمه شود. در علم کامپیوتر باگ واژه ایست که به جای هر یک از سه مفهوم ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٦

ردنما؛ فایل داده ای است که توسط یک وبگاه در پوشه های مرورگر وب ذخیره می شود تا شناسایی های بعدی این سیستم و کاربر ساده گردد.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٢

پردازه؛ در کامپیوتر، رشته دستورالعمل هایی که در هر اجرا باید به کد ماشین ترجمه شوند یا باید توسط برنامه کامپیوتری دیگری اجرا شوند. مثل پردازه پوسته ( ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦٠

حدود وظایف، مسئولیتها، اختیارات

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٨

تعامل پذیری، هم کنش پذیری

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.