منو
اکبر دری

اکبر دری

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٢,٨٦٦
لایک
٢٩٥
لایک
دیس‌لایک
٤٢
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٠٦٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٨٦٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٠٦٠
لایک
لایک
٢٩٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٩

ناشی شدن از

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

ارتباط متقابل

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

ایرادات

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

بیرون کشیدن ، درآوردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

بکارگیری، کاربری، روش استفاده

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.