برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

akamrahimi50@gmail.com

akamrahimi50@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بیرون رفتن به منظور خرید ١٤٠٠/٠٣/٢٠
|

2 گیاهخواری ١٤٠٠/٠٣/١٦
|

3 یکبار مصرف ١٤٠٠/٠٣/١٦
|

4 نصف خورده، پس مانده ١٤٠٠/٠٣/١٦
|

5 محیط دوستانه ١٤٠٠/٠٣/١٦
|

6 کش رفتن، دزدیدن ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

7 ناشر موسیقی ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

8 اشتراکی، شریکی، دو نفری ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

9 دست ساز، دست بریده ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

10 تجملی
statement piece
اثر تجملی، قطعه تجملی
١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

11 قطعه تجملی، اثر تجملی ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

12 در نزدیکی اون ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

13 پرواز کردن ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

14 متهم شناخته شدن، مجرم شناخته شدن ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

15 درد قاعدگی (زنان)، درد پریود ١٤٠٠/٠٣/٠٢
|

16 لفظ... منظور...
...The idea of purpose
لفظ هدف، منظور هدف
١٤٠٠/٠٣/٠١
|

17 برای اوقاتی که طرف جملشو کامل نمیکنه و فقط میگه i mean میتونین "یجورایی" بنویسین، برای من همیشه جواب میده و منظور رو حفظ میکنه
١٤٠٠/٠٣/٠١
|

18 معنی slang این واژه میشه پستون، ممه ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

19 به رخ کشیدن، به نمایش کشیدن، به تصویر درآوردن ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

20 لعنتی
goddamn شکل دیگه این عبارت هست
١٤٠٠/٠٢/٣١
|

21 سر به سر کسی گذاشتن، گند زدن به چیزی یا وضعیتی ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

22 خودت رو توجیه کن، کارتو توجیه کن، ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

23 لوکوموتیوران ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

24 معتاد ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

25 اقدامات ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

26 جراحت ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

27 گزارش کردن خبر
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

28 ساراسوتا، شهری در ایالت فلوریدا ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

29 آهسته و دزدکی راه رفتن یا قدم زدن یا وارد جایی شدن ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

30 سرقت خونگی ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

31 ترمز ناگهانی ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

32 فوبیای عنکبوت، ترس از عنکبوت، عنکبوت هراسی ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

33 ترس از استفراغ، فوبیای استفراغ ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

34 فوبیای دلقک، ترس از دلقک ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

35 ترس از صدای مالش پنبه، فوبیای پنبه ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

36 پرورشگاه (به ندرت به این معنی میاد) ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

37 مواد شوینده، مواد تمیزکننده، مواد ضدعفونی کننده ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

38 خشم برانگیز ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

39 بیماری ورم لنفاوی (لنف ادم هست اسمش) ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

40 هیجان، خوشحالی، پر از انرژی ١٤٠٠/٠٢/١١
|

41 سختی و آسونی
١٤٠٠/٠٢/١١
|

42 کارگذار ١٤٠٠/٠٢/١١
|

43 دِین


get off your fathers payroll
از دین پدرت دربیا
١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

44 تحقیر کردن، تحقیر آمیز با یکی حرف زدن ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

45 میتونه به عنوان کنایه از (پیروزی ناراحت کننده، برنده شدن با دل ناخوش) بیاد ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

46 پاندمیک ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

47 Definitions. A member of bird-like Pok�mon species, whose body is mostly pink, and is depicted as being entirely made of CGI polygons. Plural form of ... ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

48 The y strap gets its name from the adjustment of the y-axis where the force takes place on the body. The strap is fastened to an individual's head us ... ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

49 Jamba, formerly known as Jamba Juice, is an American company that produces blended fruit and vegetable juices, smoothies and similar products
١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

50 حلقه ی نجات ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|