برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

akamrahimi50@gmail.com

akamrahimi50@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پناهگاه ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

2 ناحیه بی خطر، منطقه امن ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

3 چه ربطی داشت؟ مدیر جان مردم بی خبر ممکنه این واژه رو سرچ کنن چرا به اینا تایید میدی؟ camgirl میشه باکره؟ یعنی دقیقا برعکسشه هر روز جلوی Cam که میشه C ... ١٤٠٠/٠١/٣١
|

4 چراغ نمک، لامپ نمک
١٤٠٠/٠١/٣١
|

5 کفش مخصوص اسکیت، ون
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

6 آقا hail به معنی متولد شده هم میاد!!! هواستون باشه دیوونه شدم تا معنیشو پیدا کردن خخخخ
(Hailed)
to live somewhere or to have come from there or ...
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

7 غیر قابل مقایسه ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

8 نتیجه ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

9 دنج ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

10 سالن استراحت
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

11 هواتو دارم ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

12 وقتی یکی با dispatch مخاطب قرار داده شد، میتونه مرکز معنی بشه ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

13 شلوار دمپا گشاد ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

14 Going from one party to another party while progressively getting drunker and drunker at each party one attends.
١٤٠٠/٠١/٢٢
|

15 نوعی برند ماژیک ١٤٠٠/٠١/٢١
|

16 نیمه کار ١٤٠٠/٠١/٢١
|

17 چه وضعشه؟ ١٤٠٠/٠١/١٦
|

18 غیر فعال شدن حساب کاربری ١٣٩٩/١١/٠٦
|

19 اینساید ادیشن
اینساید ادیشن (انگلیسی: Inside Edition‎) مجله خبری تلویزیونی تابلویید آمریکایی است که از پخش تلویزیونی سی‌بی‌اس پخش می‌شود. این برنا ...
١٣٩٩/١١/٠٦
|

20 دوربین چشمی خانه، دوربین چشمی منزل ١٣٩٩/١١/٠٦
|

21 اندازه استاندارد ١٣٩٩/١١/٠٥
|

22 سالم، بدون آسیب دیدن ١٣٩٩/١١/٠٤
|

23 بی کیفیت ١٣٩٩/١١/٠٤
|

24 انتظار میره که...
می بایست...
١٣٩٩/١١/٠٤
|

25 ذخیره ١٣٩٩/١١/٠٤
|

26 دغل ١٣٩٩/١١/٠٢
|

27 مدل موی قارچی، جوری که مثلا یه کاسه گذاشتن رو سر یارو و موهاشو اصلاح کردن ١٣٩٩/١١/٠٢
|

28 دوراهی بن بست! ١٣٩٩/١١/٠١
|

29 نمایش وب کم (اغلب با محتوای پورن) ١٣٩٩/١١/٠١
|

30 به واسطه ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

31 نارنجک انداز ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

32 طبیعتا، بدیها، بدیهیه که... ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

33 لیست حقوق بگیر ها ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

34 ترک کردن، به چاک زدن، جیم شدن ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

35 مثل قدیما نیست ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

36 ایالت ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

37 قلدر بازی درآوردن ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

38 فن خفگی ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

39 واکنش
quick thinking=واکنش سریع
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

40 ملزومات
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

41 درجه یک ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

42 چسبیدن به کسی
crowding some one
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

43 پورفیریای اریتروپوئتیک (erythropoietic porphyria)
نوعی حساسیت به نور مستقیم خورشید
١٣٩٩/١٠/٢٥
|

44 و تلفط آن هم سکار هست ممد جون، نه اِسکار ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

45 تیکه انداختن، مسخره کردن، مورد استهزا قرار دادن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

46 احساس متقابل، ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

47 به همون زودی ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

48 ناسازگار ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

49 به معنی کباب کردن گوشت هم میاد و در نهایت تعجب این رو هیچ جا ندیدم نوشته باشن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

50 اشاره شده ١٣٩٩/١٠/٢٣
|