برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

akamrahimi50@gmail.com

akamrahimi50@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مورد رضایت همه ١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

2 اخترشناس ١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

3 فرضيه خلاف (در فیزیک) ١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

4 ذرات حامل (فیزیک) ١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

5 (در فیزیک) اندرکنش
fundamental Interactions = اندرکنش بنیادی
١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

6 نیروی برآینده (در فیزیک) ١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

7 boo in halloween
A Halloween boo is a little gift or treat left anonymously by a friend or neighbor. Once you've been boo'd, you hang a ghost pict ...
١٤٠٠/٠٤/٢٨
|

8 گذر کردن ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

9 اصطلاحی است در بازی نتیس. اگر حریف 1 به سمت حریف 2 body serve انجام دهد، حریف 2 قابلیت جلو آمدن نخواهد داشت و با این حرکت زاویه ضربه حریف 2 را کاهش ... ١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

10 چکش
صرفا مینویسم که توی سرچ هم بیاد، و الی معنیش چکش قاضیه
١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

11 با این وجود ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

12 فرود آوردن مشت و لگد بر روی حریف و مبارز دیگر، در حالتی که بر حریف مغلوب شده حالت چیره و مسلطی داشته باشد. (Ufc)
Filters. A fighting style, primar ...
١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

13 قابل قبول ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

14 لم دادن، لش کردن ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

15 دور شدن، گازشو گرفتن، ترک کردن
(جوری که سوار بر ماشین از مکان مورد نظر دور شده)
١٤٠٠/٠٤/١٧
|

16 با فاصله کم، به زور، به زحمت ١٤٠٠/٠٤/١٦
|

17 نوار ناوبری
منبع ویکی پدیا
١٤٠٠/٠٤/١٦
|

18 مژه
مخفف eyelash
١٤٠٠/٠٤/١٤
|

19 کیف کردن ١٤٠٠/٠٤/١٤
|

20 تنها معادلی که براش پیدا کردم و نزدیک بود، شیک و پیک هست ١٤٠٠/٠٤/١٤
|

21 Definitions include: a female with low morals and/or a female who dresses in gaudy, tight clothing. mama.
١٤٠٠/٠٤/١٤
|

22 آزمون یا امتحان حقوق ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

23 به معنی دکور و تزئین غذا هم بعد از cook استفاده میشه ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

24 پودر فیکس شامل پودر لوز و فیکساتور هست.
یه جا که میگه loose powder چون واژه پودر فیکس آسون تره از همون برای ترجمه استفاده کردم
١٤٠٠/٠٤/١٢
|

25 آرایشگر ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

26 bars got their name from a young man who would stop by the factory and flirt with the girls who were making the candy. “Oh Henry!” became such a comm ... ١٤٠٠/٠٤/٠٩
|

27 خود ارضایی کردن ١٤٠٠/٠٤/٠٧
|

28 دوستان clean the pool اصطلاحه به معنی خود ارضایی کردن ١٤٠٠/٠٤/٠٧
|

29 به سرپرستی گرفتن
واقعا اینکه برای اداپشن حیوان و انسان از یک واژه مشترک استفاده میکنن، خیلی بده
به فرزند خوندگی قبول کردن رو نمیشه برای حیوان ن ...
١٤٠٠/٠٤/٠٦
|

30 نیاز به تنفس داشتن، نیاز به استراحت داشتن ١٤٠٠/٠٤/٠٦
|

31 مونتاژ
١٤٠٠/٠٤/٠٥
|

32 به معنی گشتن، جستجو و دنبال چیزی گشتن هم میاد

INFORMAL
a look or search around a place.
"his mother comes into his room sometimes and ha ...
١٤٠٠/٠٤/٠٥
|

33 این کاره ١٤٠٠/٠٤/٠٥
|

34 (از لحاظ فکری) ارتباط برقرار کردن با/ همزاد پنداری کردن با/ هم اندیش بودن با
منبعش ترجمه یکی از دوستان هست برای relate to در همین سایت
١٤٠٠/٠٤/٠٥
|

35 غیر پولی ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

36 Blood Alcohol Concentration
غلظت الکل خون
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

37 you bold face lying to me
تو روم داری بهم دروغ میگی
١٤٠٠/٠٤/٠١
|

38 کسی که به صورت سیار دفتر اسناد رسمی اداره میکنه
دفتر اسناد رسمی سیار
١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

39 بعضی وقتا میتونه مورد علاقه هم معنی بشه ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

40 مست، خمار، ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

41 کالیپر (ترمز ماشین) ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

42 با کسی با احترام برخورد کردن ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

43 منحصر به فرد ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

44 شاهنشاهی ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

45 قطعنامه سازمان ملل
١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

46 قطعنامه سازمان ملل ، متنی رسمی است که توسط نهادی از سازمان ملل متحد (سازمان ملل) تصویب شده است. اگرچه هر ارگان سازمان ملل می تواند قطعنامه صادر کند ، ... ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

47 مقیاسی برای سنجش میزان تندی فلفل و ... ١٤٠٠/٠٣/٢٧
|

48 spruce trap
تله صنوبر، چاه درخت
خطرناک برای اسکی باز ها
١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

49 ملک رهنی ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

50 بیرون رفتن به منظور خرید ١٤٠٠/٠٣/٢٠
|