دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧,٧٥٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٣١
لایک
لایک
١,٨٦٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٦٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

عامل

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

گیرایی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

غیر مسکونی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

سطح، میزان، درجه a figure or amount shown by a meter or other measuring instrument. radiation readings were taken every hour

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

مطابق سنت، سنت گرا

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.