برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

akamrahimi50@gmail.com

akamrahimi50@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 غیر فعال شدن حساب کاربری ١٣٩٩/١١/٠٦
|

2 اینساید ادیشن
اینساید ادیشن (انگلیسی: Inside Edition‎) مجله خبری تلویزیونی تابلویید آمریکایی است که از پخش تلویزیونی سی‌بی‌اس پخش می‌شود. این برنا ...
١٣٩٩/١١/٠٦
|

3 دوربین چشمی خانه، دوربین چشمی منزل ١٣٩٩/١١/٠٦
|

4 اندازه استاندارد ١٣٩٩/١١/٠٥
|

5 سالم، بدون آسیب دیدن ١٣٩٩/١١/٠٤
|

6 بی کیفیت ١٣٩٩/١١/٠٤
|

7 انتظار میره که...
می بایست...
١٣٩٩/١١/٠٤
|

8 ذخیره ١٣٩٩/١١/٠٤
|

9 دغل ١٣٩٩/١١/٠٢
|

10 مدل موی قارچی، جوری که مثلا یه کاسه گذاشتن رو سر یارو و موهاشو اصلاح کردن ١٣٩٩/١١/٠٢
|

11 دوراهی بن بست! ١٣٩٩/١١/٠١
|

12 نمایش وب کم (اغلب با محتوای پورن) ١٣٩٩/١١/٠١
|

13 به واسطه ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

14 نارنجک انداز ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

15 طبیعتا، بدیها، بدیهیه که... ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

16 لیست حقوق بگیر ها ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

17 ترک کردن، به چاک زدن، جیم شدن ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

18 مثل قدیما نیست ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

19 ایالت ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

20 قلدر بازی درآوردن ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

21 فن خفگی ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

22 واکنش
quick thinking=واکنش سریع
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

23 ملزومات
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

24 درجه یک ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

25 چسبیدن به کسی
crowding some one
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

26 پورفیریای اریتروپوئتیک (erythropoietic porphyria)
نوعی حساسیت به نور مستقیم خورشید
١٣٩٩/١٠/٢٥
|

27 و تلفط آن هم سکار هست ممد جون، نه اِسکار ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

28 تیکه انداختن، مسخره کردن، مورد استهزا قرار دادن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

29 احساس متقابل، ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

30 به همون زودی ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

31 ناسازگار ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

32 به معنی کباب کردن گوشت هم میاد و در نهایت تعجب این رو هیچ جا ندیدم نوشته باشن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

33 اشاره شده ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

34 مکالمه ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

35 برداشت ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

36 تر و تمیز کردن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

37 فراتر رفتن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

38 آدم پر احساس ١٣٩٩/١٠/٢١
|

39 کله گنده ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

40 گند زده شد بهش
its ruined
١٣٩٩/١٠/١٦
|

41 انگیزه بخش ١٣٩٩/١٠/١٥
|

42 مخاطره بی ملاحظانه ١٣٩٩/١٠/١٤
|

43 سزارین ١٣٩٩/١٠/١٤
|

44 فورا ١٣٩٩/١٠/١٤
|

45 ابداع کردن، ابداع، ترفندی که you came up with
یکی از معنی های نادرشه لطفا الکی دیس لایک نکنید
١٣٩٩/١٠/١٤
|

46 این واژه به معنی بانک دار نیست. کسی که توی بانک کار میکنه بنکر میگن، کارمند بانک ١٣٩٩/١٠/١٢
|

47 پرسه زدن ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

48 لیست علاقه مندی ها ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

49 In many Commonwealth jurisdictions, the bar association comprises lawyers who are qualified as barristers or advocates in particular, versus solicito ... ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

50 شکاک! مشکوک چیز دیگس ١٣٩٩/١٠/٠٨
|