دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,١٦٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٥٥٦
لایک
لایک
١٢٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٣

جامانده - باقیمانده

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The plural of "dog" is "dogs."
دیدگاه
٤

جمع ( سگ ) سگ ها است.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The word "mice" is a plural noun.
دیدگاه
٨

کلمه ی موش ها ( Mice ) یک اسم جمع است.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The plural meaning of words can be a cause of confusion in communication.
دیدگاه
١٣

بیشتر از یک معانی کلمات، می تواند عامل سردرگمی در ارتباطات شود.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The law forbids plural marriage.
دیدگاه
٨

قانون ازدواج های دسته جمعی را منع می کند ( ممنوع می کند )

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The Mardi Gras crowds danced in the streets with abandon.
دیدگاه

گروه های ماردی گریس با آزادی در خیابان می رقصیدند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.