منو
ahoo

ahoo

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٦١٠
رتبه کل
٣,٥٧٩
رتبه کل
لایک
٧١
لایک
دیس‌لایک
٥٠
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦١٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣,٥٥٣
لایک
لایک
٧١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٨

به هم ریخته ، نامرتب

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٤

ناپدید شدن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He said he would call us from the airport.
دیدگاه
-١١

او گفت از فرودگاه به ما زنگ خواهد زد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.