برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمد کریمی

احمد کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نام چشمه ای پر آب هست در روستای چشمه سبز که به آن مزار هم گفته می شود چشمه سبز پوش در زیر زیارتگاهی با همین نام قرار دارد ١٤٠٠/٠٣/٢٧
|

2 نام زیارتگاهی هست در روستای چشمه سبز گوغر که از قدیم مریدان خاص خودش را دارد ١٤٠٠/٠٣/٢٧
|