برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ادیب ملازهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از ملازهی های پسکوه که جدشون به ملادرداد خان میرسه حرف بزنید ١٣٩٨/١٠/٠٢
|