منو
ابوذر

ابوذر

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٤٢,٣٣٦
لایک
٤,٣٣٩
لایک
دیس‌لایک
٥٣٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٩٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٢,٣٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩٠
لایک
لایک
٤,٣٣٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٣٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٩٩

جوگیر شدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٤٤

خورشت

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٣٦

hone a skill تسلط پیدا کردن بر یک مهارت

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١١٨

لباس رسمی پوشیدن تیپ رسمی زدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠٨

مراقبت کردن مواظبت کردن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.