منو
ابوالفضل عشقی

ابوالفضل عشقی

شغل ارائه‌دهندۀ خدمات زبانی
عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٣,٠٢٢
لایک
٣١٢
لایک
دیس‌لایک
٤٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٠١٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٠٢٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٠١٦
لایک
لایک
٣١٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

این واژه می تواند معانی دیگری نیز داشته باشد: 1. فریادزدن: " . . . He bayed and jeered as much as was necessary at the Prime Minister" 2. اصرار در در ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

کد رهگیری

دیدگاه
٨

روی اعصاب/ مخ کسی راه رفتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

In one's best intrest ( to do sth ) : به نفع ( شخص ) است ( که . . . را انجام دهد )

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

طبق دیکشنری کمبریج اشاره به نرخی دارد که کارمندان یک شرکت به دلایلی مانند نارضایتی یا ناتوانی آن را ترک می کنند و دیگرانی جایگزینشان می شوند. بنابرا ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.