برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس اکبری پسند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پاک کردن سطوح با دستمال ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

2 صحبت یک طرفه ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

3 گل حنا که به آنها Busy lizzies هم گفته می‌شود ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

4 کسی که حضورش هیچگونه مشکل یا استرس یا حس منفی نمی‌دهد ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

5 پر بار ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

6 صفت است و به کسی گفته می‌شود که قدبلند و لاغر بوده و کمی رفتار ناخوشایند داشته یا کمی شلخته است ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

7 به معنی قابل رفت و آمد است. مکانی که به قدر کافی نزدیک باشد که شما هر روز برای کار به آنجا بروید و به خانه برگردید ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

8 سوپروایزر امور پرسنلی و بودجه‌بندی ١٤٠٠/٠١/٣١
|

9 وزنه بردار ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

10 به طور غیر مستقیم از کارهای درخواستی دیگران امتناع کردن و اجتناب از تقابل مستقیم با آنها ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

11 مسیری است که برای توریستها در نظر گرفته شده تا به مزارع انگور رفته و شراب تست کنند ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

12 شراب شیراز ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

13 چیزی که دارای کیفیت پایینی است
کمی بیمار - کمی ناخوش
چیزی ناخوشایند
١٤٠٠/٠١/٢٧
|

14 لباس ورزشی مربوط به دویدن ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

15 نمایش دادن دندان‌ها (هنگامیکه با فعل لبخند زدن می آید) ١٤٠٠/٠١/٢١
|

16 (Slang) بسیار زیاد، بسیار بلند ١٤٠٠/٠١/٢١
|

17 به نسلی از زنان جوان غربی در دهه بیست میلادی گفته می‌شود که موهایشان را چتری می‌کردند، دامن کوتاه می‌پوشیدند، به موسیقی جاز گوش می‌دادند و مخالف چی ... ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

18 چسبیدن لباس به بدن ١٤٠٠/٠١/١٨
|

19 (در موسیقی) اُرگ ١٤٠٠/٠١/١٨
|

20 تفنگ مخصوص شلیک منور ١٤٠٠/٠١/١٢
|

21 جزیره بسیار کوچک صخره ای ١٤٠٠/٠١/١٢
|

22 به فرانسه به معنی موفق باشید (Good luck) است ١٤٠٠/٠١/١١
|

23 گردهمایی اجتماعی در ایرلند واسکاتلند که با رقص و موزیک محلی و آواز و داستان‌سرایی همراه است ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

24 کسی که در یک کمپانی ضبط موسیقی مسئول استعدادیابی در جامعه است (A&R) ١٣٩٩/١٢/١٩
|

25 کسانی که با هم می‌خندند و دنیا را از یک زاویه می‌بینند ١٣٩٩/١٢/١٨
|

26 رد بخار سفید به جای مانده از هواپیما ١٣٩٩/١٢/١٨
|

27 تمام تخت را اشغال کردن
١٣٩٩/١٢/١٧
|

28 چهار زانو نشستن ١٣٩٩/١٢/١٥
|

29 (چاپ) دارای حروف با طراحی مشابه ١٣٩٩/١٢/١٥
|

30 مختصراً ١٣٩٩/١٢/١٥
|

31 خجالتی ١٣٩٩/١٢/١٥
|

32 متخصص کوهای یخچالی ١٣٩٩/١٢/١٢
|

33 نمای جلویی، سردر ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

34 ناباورانه ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

35 زیر و رو شدن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

36 آن را دوست ندارید یا بدتان می‌آید چرا که بیش از اندازه زنانه است.
چیزی که گران و مخصوص فقط عده ای از آدم ها است
١٣٩٩/٠٥/١٠
|

37 خشنود کردن، تظاهر به موافق بودن ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

38 طعم شکلاتی و مارشملو ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

39 تافی(آب نبات) و موزی ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

40 موقعی استفاده میشود که میخواهید نشان دهید از چیزی عصبانی یا ناراحت هستید ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

41 انظار عمومی ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

42 بیش از اندازه، بسیار مهم ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

43 گاهی مخفف modus operandi است به معنی روش کار یا خط مشی ١٣٩٩/٠٤/١١
|

44 چه می‌دانم ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

45 بدون شک و شبهه، کاملا، مطلقا ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

46 نوعی اجاق بزرگ قدیمی در خانه های روستایی قدیم که دایم روشن بوده است ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

47 فرد گم شده، ناپدید شده ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

48 کروسان شکلاتی ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

49 چشم های نافذ ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

50 به سختی لبخند زدن
١٣٩٩/٠٣/٢٣
|