عباس محمدی

 عباس محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهwhole picture١٨:١٩ - ١٤٠١/٠٩/٠١تصویر کلی، نمای کلیگزارش
0 | 0
create١٧:٥١ - ١٤٠١/٠٨/٢٨تهیه کردنگزارش
0 | 0
high fashion١٨:٣١ - ١٤٠١/٠٧/٢٦مد سطح بالا، مد برترگزارش
2 | 0
on one's feet١٧:٣٠ - ١٤٠١/٠٧/١٣فعالگزارش
0 | 0
vault١١:٢٦ - ١٤٠١/٠٧/٠٤صندقچه اسرارگزارش
0 | 0
purists١٧:٣٨ - ١٤٠١/٠٦/١٣پاکانگزارش
0 | 0
craftsmanship١٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/٣٠استادکاری، پیشه ورگزارش
0 | 0
hand welt٢١:٢٦ - ١٤٠١/٠٥/٢٩داخل کفش را با دست دوختنگزارش
2 | 0
rubbed shoulders١٨:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٨شانه به شانه شدنگزارش
0 | 0
stellar١٧:١٩ - ١٤٠١/٠٥/٢٣فوق العاده، برای مثال stellar reputation یعنی شهرت فوق العادهگزارش
0 | 0
after all١٤:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/١٩با تمام این اوصافگزارش
5 | 1
take over١٥:١٧ - ١٤٠١/٠٤/١١غصب قدرتگزارش
0 | 0
infancy١٤:٠٠ - ١٤٠١/٠٣/٣١دوره شکوفاییگزارش
0 | 0
launch١٤:٠٢ - ١٤٠١/٠٣/١٨راه اندازی کردن - رونمایی کردنگزارش
0 | 0
upper class١٧:١٨ - ١٤٠١/٠٢/٢٧طبقه مرفه جامعهگزارش
2 | 0
peak lapel١٤:٣٢ - ١٤٠١/٠٢/٢١یقه ی نوک تیز کت یا پالتوگزارش
0 | 0
jockeying١٦:٣٤ - ١٤٠١/٠٢/١٨تلاش بسیار زیادگزارش
2 | 0
buttonhole١٥:٤٨ - ١٤٠١/٠٢/٠٥مادگی، سوراخ دکمه، جا دکمهگزارش
0 | 0
trimming١٤:٥٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٥تعمیر و مرمت کردنگزارش
0 | 0
selvedge١٨:٣٩ - ١٤٠١/٠٢/٠١سجافگزارش
0 | 0
wildest١٦:٣٠ - ١٤٠١/٠٢/٠١دور از ذهن ترینگزارش
9 | 0
exploded١٨:٢٠ - ١٤٠١/٠١/٢٩گسترش یافتگزارش
2 | 0
bold١٥:٢٦ - ١٤٠١/٠١/٢٢( رنگ و شکل ) جلب توجه کنندهگزارش
7 | 1
from that point on١٥:١٧ - ١٤٠١/٠١/٢٢از آن لحظه به بعدگزارش
0 | 0
made to measure١٦:١٠ - ١٤٠١/٠١/٢٠به معنی لباس یا کت و شلوار پیش دوخته است یعنی کت و شلواری که در کارخانه توسط دستگاه تولید می شود و با کلمه bespoke که به معنی سفارشی دوزی است اشتباه ... گزارش
12 | 1
carry off١٥:٥٢ - ١٤٠١/٠١/٢٠کاری را با موفقیت انجام دادنگزارش
9 | 1
masterpiece١٧:٤١ - ١٤٠٠/١٢/٢٣مهارت و استادکاریگزارش
5 | 0
coup de grce١٩:٣٥ - ١٤٠٠/١٢/٢٢تیر خلاص، کوب مرگ، ضربه ی مرگبارگزارش
2 | 0
fervently١٥:٢٦ - ١٤٠٠/١٢/١٨ازروی حرارت، باحرارت، باشوق، مشتاقانه، ارزومندانهگزارش
2 | 0
canvas١٩:٠٧ - ١٤٠٠/١٢/١٤کرباس، پارچه ی ریز باف و زبر ( معمولا از کتان رنگرزی نشده که در ساختن خیمه و بادبان کشتی و غیره کاربرد دارد ) ، برزنتگزارش
9 | 0
extreme١٧:١٥ - ١٤٠٠/١١/١٧فوق العاده، نا متعارف، باورنکردنیگزارش
9 | 0
birth١٤:٣٥ - ١٤٠٠/١١/١٧پیدایش، ایجاد، آغاز، شروعگزارش
2 | 1
flagship١٤:٢٢ - ١٤٠٠/١١/١٧سردرمدارگزارش
7 | 1
unfolded١٤:٢٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٥باز کردنگزارش
2 | 0
flow out١٧:٥٦ - ١٤٠٠/١٠/٢١در رابطه با پول: یعنی خرج کردن پولگزارش
5 | 0
vintage٢٠:١١ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠مرغوب، اعلاء، قدیمی، ممتازگزارش
18 | 1
head١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠ارشد، مرشد، بزرگ، رهبر، مدیر، رئیس، سالار، سرپرست، سردسته، زعیم، سرورگزارش
14 | 1
master١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠استادکار، اوستاگزارش
2 | 0
giant١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٨ابر قدرت، بسیار بزرگگزارش
5 | 1
from the every beginning١٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٧از همان ابتداگزارش
2 | 0
style specialist١٥:٢١ - ١٤٠٠/٠٩/١١متخصص استایلگزارش
2 | 0
window stylist١٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٩/١٠طراح ویترین فروشگاهگزارش
2 | 0
display designer١٥:٢١ - ١٤٠٠/٠٩/١٠طراح صحنه یا فروشگاهگزارش
0 | 0
boosting conversion١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠ترقی گرایشگزارش
0 | 0
rack١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦رگالگزارش
28 | 1
equally١٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦در عین حالگزارش
32 | 1
ear to ear smile١٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩لبخندی تا بنا گوشگزارش
2 | 0
heavy gambler١٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/٢٨قمارباز قهارگزارش
0 | 0
main floor١٦:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠طبقه همکفگزارش
7 | 0
direct sales٠٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥فروش بدون واسطه و در محلی به غیر از فروشگاه خرده فروشیگزارش
0 | 0